Οι δυνατότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η καλύτερη επιλογή για την αξιοποίησή τους: Κατερίνα Μπατζελή

share on:

Tης Παναγιώτας Παπανάγνου (*)

Η Στερεά Ελλάδα, η δεύτερη Περιφέρεια της χώρας βάσει της επιφάνειάς της με το ποικιλόμορφο τοπίο της συνδυάζει δασικό πλούτο, εύφορα εδάφη και πλούσια ακτογραμμή. Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων με σεβασμό στην αρχή της αειφορίας, το ανθρώπινο δυναμικό και τα υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικά προϊόντα της Στερεάς Ελλάδας με χαρακτηριστικά το κατίκι Δομοκού, την φορμαέλα Αράχωβας και των βραβευμένων από την Γερμανική Αγροτική Εταιρία (DLG) βιολογικών ελιών του ελαιώνα των Ροβιών που κατόρθωσαν να διεισδύσουν ακόμα και σε αγορές ελαιοπαραγωγών χωρών (Ιταλία και Ισπανία) μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

Η κοινοπραξία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει να ενισχυθεί στην κατεύθυνση της προώθησης των αγροτικών προϊόντων ενώ παράλληλα θα πρέπει να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή συνέργεια τομέων που λειτουργούν αλυσιδωτά με τον αγροδιατροφικό (τομείς εστίασης και τουρισμού).

Τα μεγάλα ζητούμενα στον αγροδιατροφικό τομέα είναι α) το άνοιγμα σε νέες αγορές, εγχώριες και ει δυνατόν και στο εξωτερικό με στοχευμένες κινήσεις ενθάρρυνσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και β) η υποστήριξη του τομέα της μεταποίησης ώστε το τελικό αγαθό που διοχετεύεται στην αγορά να διαθέτει υψηλή αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα μέσω ενός branding ανάδειξης του τόπου προέλευσής του με την υπεραξία του να επιστρέφει στους παραγωγούς.

Ενσωματώνοντας διοικητικά την Εύβοια, το 2ο σε μέγεθος Ελληνικό νησί που συνδέεται οδικά με την ηπειρωτική χώρα, η Στερεά Ελλάδα θα μπορούσε να καταστεί ελκυστικός τουριστικός προορισμός όλες τις εποχές του χρόνου. Η δυναμική εναλλακτικών μορφών τουρισμού που αναπτύσσεται σε ολόκληρη την Στερεά Ελλάδα εκτός του ιαματικού τουρισμού στην Εύβοια είναι μεγάλη. Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου μέσω ανάδειξης μουσειακών χώρων, αρχαιολογικών χώρων και αρχαίων μνημείων θέσης/ακρόασης όπως το Αρχαίο Θέατρο της Χαιρώνειας, το Μυκηναϊκό Ανάκτορο στον Ορχομενό και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών μπορούν να ωθήσουν καταλυτικά την βιώσιμη ανάπτυξη. Εν τω μέσω της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και με πρότυπο την πρώτη πανελλαδικά «έξυπνη πόλη» των Τρικάλων το Περιφερειακό Συμβούλιο σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση θα μπορούσαν να βελτιστοποιήσουν τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων ώστε π.χ. με μια απλή εφαρμογή (app) να απεικονίζεται ψηφιακά όλο το ανάγλυφο της Στερεάς Ελλάδας και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε πολύγλωσσες πληροφορίες (χάρτες  με οδηγίες, αξιοθέατα κτλ.) χρήσιμες για κάθε είδους τουρίστα (αρχαιολογικού, προσκυνηματικού, ορειβατικού κ.α.), ακόμη και για ειδοποίηση σχετικά με έκτακτα περιστατικά κρίσης όπως η εκδήλωση μιας πυρκαγιάς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εξίσου σημαντική με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας είναι η ανάληψη πρωτοβουλίας στην κοινωνία των πολιτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εκείνο των κτηνοτρόφων της Παλαιοβράχας Φθιώτιδας για εύκολη, χαμηλού κόστους και αποδοτική καλλιέργεια του πλούσιου σε πρωτεΐνη λούπινου ώστε να υποκαταστήσει στο σιτηρέσιο των ζώων την εισαγόμενη και γενετικά τροποποιημένη σόγια καθιστώντας έτσι αυτάρκη την τοπική κτηνοτροφία και επιλύοντας το πρόβλημα του αυξημένου κόστους των ζωοτροφών προσφέροντας όπως έχει υπολογιστεί στον παραγωγό ένα ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της τάξης των 400 ευρώ/στρέμμα. Τέτοιου είδους νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να ενθαρρυνθούν, να διαδοθούν και να υποστηριχθούν.

Ένα στρατηγικό πλαίσιο δράσης όπως η συνδιοργάνωση συνεδρίων με ομόδοξους λαούς και πολιτιστικές δράσεις είναι δυνατό να θέσουν τα θεμέλια διαπολιτισμικών συνεργασιών κοινοτήτων της Στερεάς Ελλάδας με το εξωτερικό με τεράστιες προοπτικές. Είναι ευχής έργο η Περιφέρεια σε συνεργασία με το  Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή ώστε μέσω του θρησκευτικού τουρισμού να επιτευχθεί ταυτόχρονα η ανάδειξη μεγάλων προσκυνημάτων (Ι.Μ. Προυσού, Δαμάστας, Ευαγγελίστριας, Τατάρνης, Οσίου Δαυίδ και Οσίου Λουκά) και βυζαντινών/μεταβυζαντινών μνημείων της Ευρυτανίας, της Φθιώτιδας, της Εύβοιας και της Βοιωτίας (Μεσαιωνικό Κρούριο της Λειβαδιάς). Αξιοσημείωτο είναι το πρόγραμμα Αγροτουριστικής του δήμου Αράχωβας που χρηματοδοτείται σε μεγάλο μέρος από τοπικούς πόρους. Τα εγκαταλελειμμένα, κλεισμένα πλέον από την βλάστηση μονοπάτια στην βόρεια πλευρά του Βελουχιού θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον πεζοπορικό τουρισμό ύστερα από επαναχάραξη και σήμανσή τους στα πλαίσια ενός σχεδίου δράσης οικοτουριστικής ανάπτυξης που θα προστατεύει τα φυσικά και πολιτισμικά αποθέματα ώστε να αναδειχθεί η  ομορφιά του φαραγγιού του Αγιατριαδίτικου ποταμιού και συνολικά της Ευρυτανίας η οποία κυριολεκτικά αποτελεί ένα άτυπο εθνικό πάρκο.

Το ηλεκτροκίνητο τμήμα του σιδηροδρόμου Τιθορέα-Λιανοκλάδι-Δομοκός που μειώνει σημαντικά την χρονοαπόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα πρέπει να αναδείξει τον κεντρικό ρόλο της Περιφέρειας στα ευρωπαϊκά μεταφορικά δίκτυα αφού η σημασία του σιδηροδρομικού άξονα υπερβαίνει κατά πολύ εκείνην της τοπικής μιας και συνδέει ουσιαστικά την Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η διευκόλυνση ενός αλυσιδωτού πρότυπου παραγωγικής λειτουργίας εξωστρεφών μεγάλων και μικρών βιομηχανικών επιχειρήσεων και η διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματική καινοτομία είναι μεγάλα ζητούμενα που θα πρέπει να προτεραιοποιηθούν στην Περιφέρεια. Σε αυτό κρίσιμο ρόλο έχουν να διαδραματίσουν τα δύο πανεπιστημιακά τμήματα που εδρεύουν στην πόλη της Λαμίας, το τμήμα Πληροφορικής και το τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, δεδομένης πλέον της εισχώρησης της (βιο)τεχνολογίας σε όλες σχεδόν τις βαθμίδες της καθημερινότητας.

Με πνεύμα υπερτοπικότητας ο σχεδιασμός της Περιφερειακής διοίκησης θα πρέπει με ισόρροπο τρόπο να προκρίνει τα θετικά στοιχεία κάθε περιοχής ώστε τα επιμέρους πλεονεκτήματα του κάθε νομού να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά ως αιμοδότες της ανάπτυξης στο σύνολο της Στερεάς Ελλάδας χωρίς στείρους ανταγωνισμούς τοπικισμού. Βασικός στόχος είναι η δίκαιη κατανομή των χρηματοδοτήσεων/επενδύσεων και του παραγόμενου πλούτου αλλά και της επανεπένδυσης αυτού σε ένα αναπτυξιακό δίκτυο όπου το κάθε μεγάλο αστικό κέντρο θα συμπληρώνει το άλλο χωρίς να το επισκιάζει. Η βέλτιστη διαχείριση του χρηματοδοτικού προγράμματος της ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) 2014-2020, του δαπανηρότερου προγράμματος της ΕΕ, στο οποίο έχουν προϋπολογιστεί 95.6 δισεκατομμύρια ευρώ για έργα αγροτικής ανάπτυξης και στήριξης του τουρισμού και παρέχονται κίνητρα ώστε να αλλάξουν τα δημογραφικά στοιχεία του αγροτικού πληθυσμού, αλλά και η ορθολογική διαχείριση των πόρων του νέου αποθεματικού ταμείου κρίσης για την διασφάλιση των Στερεοελλαδιτών αγροτών από φυσικές καταστροφές είναι μείζον ζήτημα της περιφερειακής αρχής. Η διασφάλιση ενός ευπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τους πολίτες της περιφέρειας εντός πλαισίων κοινωνικής συνοχής, εργασιακής/ασφαλιστικής κατοχύρωσης, καινοτομίας και περιβαλλοντικής προστασίας  μέσα από έναν διαγενεακό, σε μακρύ ιστορικό χρόνο σχεδιασμό είναι το αποτύπωμα που θα πρέπει να αφήσει ο νέος Περιφερειάρχης.

Η Στερεά Ελλάδα πλειοδοτεί σε αξιοποιήσιμα στοιχεία σε όλα τα επίπεδα. Ακριβώς αυτή η αξιοποίηση σε όφελος της ανάπτυξης είναι εφικτή μόνο υπό το πρίσμα ενός ενωτικού και προοδευτικού Περιφερειάρχη με θέληση για την επανάσταση του αυτονόητου στο πρόσωπο του οποίου θα συνυπάρχει η πολιτική και διοικητική εμπειρία που απορρέει από την προϋπηρεσία στην εθνική κεντρική πολιτική σκηνή και τα Ευρωπαϊκά Όργανα. Η ανάδειξη της επικεφαλής της παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά» Κατερίνας Μπατζελή που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά αυτά στο τιμόνι της Περιφέρειας είναι η μόνη που αναμένεται να διασφαλίσει την πολυεπίπεδη μακροημέρευση του προικισμένου τόπου της Στερεάς Ελλάδας και να ενισχύσει την δυναμική του.

(*) Διδάκτωρ Ιατρικής Αθηνών

Αφήστε μια απάντηση