Οι Εκκλησιαστικές Σχολές καταρρέουν

share on:

Του Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ. Νικολάου

Θλιβερή πραγματικότητα είναι η κατάρρευση των Εκκλησιαστικών Σχολών στην Εκκλησία της Ελλάδας.

Μετά τη μεταρρύθμιση, που κατήργησε ουσιαστικά τον Ἱερατικό χαρακτῆρα τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν και ἐξίσωσε με τα Γενικα Γυμνάσια και Λύκεια, οἱ ἱερατικές Ἐκκλησιαστικές Σχολές πῆραν την κατιοῦσα. Το νέο σύστημα δεν ἀνταποκρινόταν στην ἀνάγκη τῆς Ἐκκλησίας για προετοιμασία ὑποψηφίων ἱερέων.

            Παλαιότερα οἱ Ἐκκλησιαστικὲς Σχολὲς ἦταν θερμοκήπια ἱερατικῶν κλήσεων. Στὴν ἐσωτερικὴ ζωὴ τὰ παιδιὰ, ποὺ εἶχαν τὴν κλίση τῆς Ἱερωσύνης, ἐξεπαιδεύοντο εἰς τὰ τῆς Ἱερωσύνης, ἐδιδάσκοντο Τελετουργική, Ψαλτική, Τυπικὸ πέραν τῶν ἄλλων θεολογικῶν μαθημάτων.

Οἱ καθημερινὲς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, ποὺ ἐτελοῦντο μὲ τὴν συμμετοχὴ ὅλων τῶν Ἱεροσπουδαστῶν ἦταν ἡ καλύτερη ἐκπαίδευσή τους γιὰ τὴν μελλοντικὴ ἱερατική τους σταδιοδρομία. Μέχρι σήμερα οἱ παλαιοὶ ἀπόφοιτοι τῶν Σχολῶν διακρίνονται ὅλων τῶν ἱερέων, γιατί γνωρίζουν νὰ ψάλλουν, νὰ λειτουργοῦν, νὰ κηρύττουν.

            Αὐτὰ τὰ πνευματικὰ θερμοκήπια καταργήθηκαν. Ἡ Ἐκκλησία τοὺς ὑποψηφίους ἱερεῖς τοὺς ἔχει ἀφήσει στὴν τύχη τους.

Τι θα γίνει λοιπόν;

Μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια καὶ οἱ λίγοι ἱερεῖς, ποὺ θὰ διορίζονται σὲ Ἐνορίες, θὰ εἶναι ἀπαίδευτοι καὶ ἡμιμαθεῖς. Αὐτὸ εἶναι μεγάλο πλῆγμα γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν, ποὺ ἔχουν κλίση γιὰ τὴν ἱερωσύνη, δὲν στέλνουν τὰ παιδιά τους σὲ τέτοια Σχολεῖα (Ἐκκλησιαστικὰ Γυμνάσια – Λύκεια) γιατί εὑρίσκονται ὑπὸ διάλυση.

            Εἶναι καιρὸς ἡ Ἐκκλησία νὰ ἐπαναλάβει ἐκεῖνο ποὺ ἔγινε ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου τοῦ Α΄ ποὺ ἀνέλαβε τὶς Ἐκκλησιαστικὲς Σχολές.

             Χωρισμὸ δὲν θέλουν; Ἂς δώσει ἡ Πολιτεία τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, νὰ φροντίσει ἡ Ἐκκλησία τὴν προετοιμασία τῶν μελλοντικῶν ἱερέων της.

            Ἀπὸ τὴν μία ἡ ἀδιοριστία τῶν Ἐφημερίων, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ παραμόρφωση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν πλήττουν τὴν ἴδια τὴν Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας τὸ μέλλον εἶναι ὄντως ζοφερό.

Αφήστε μια απάντηση