Οικονομία

Οι «παγίδες» των ξεχωριστών δηλώσεων των ζευγαριών

Ανοίγει ο δρόμος για την  υποβολή ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων από τους συζύγους. Πολυνομοσχέδιο με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν τη μείωση των συντάξεων από το 2019 ενσωματώνει πλήθος φορολογικών διατάξεων. Μεταξύ αυτών η δυνατότητα υποβολής χωριστών δηλώσεων από τους συζύγους, η επιβολή προστίμου 500 ευρώ στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων από μη δηλωμένο φορολογικό μηχανισμό , η δυνατότητα αποστολής αυτοματοποιημένων μαζικών μηνυμάτων από την ΑΑΔΕ σε τράπεζες για την παροχή στοιχείων στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων κατασχέσεων.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται:

– Καθιέρωση διαδικαστικής παράβασης που επισύρει πρόστιμο 500 ευρώ στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει υποχρέωση από τη φορολογική νομοθεσία, εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό κ.λπ.

–  Η ΑΑΔΕ στο πλαίσιο διενέργειας φορολογικών ελέγχων θα έχει τη δυνατότητα να απευθύνει αυτοματοποιημένα μαζικά αιτήματα παροχής πληροφοριών προς τα υπόχρεα πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (τα πιστωτικά ιδρύματα του ν. 4261/2014, τα ιδρύματα πληρωμών του ν. 3862/2010, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 κ.λπ.). Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται μαζικά συνιστούν το «Αρχείο Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών», το οποίο τηρείται σε ασφαλή υποδομή (βάση δεδομένων) που δημιουργείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. Παράλληλα με άλλες διατάξεις διευρύνονται οι φορείς στους οποίους δύναται να ανατεθεί, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η είσπραξη των φορολογικών και λοιπών εσόδων του Δημοσίου.

–  Για τις φορολογικές δηλώσεις  προβλέπεται ότι κατά το έτος υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, υπό την οριζόμενη επιφύλαξη, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων το ποσό της δαπάνης που μπορεί να εκπέσει για τον προσδιορισμό του προς ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε σύζυγο (με το καθεστώς της κοινής δήλωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους).Η φορολογική δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο.Οι διατάξεις περί χωριστών δηλώσεων συζύγων ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και επόμενων.

– Επεκτείνεται ο χρόνος της γενικής παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια, από το τέλος του έτους 1994 (που ισχύει σήμερα) στο τέλος του έτους 2003.

 

Δείτε εδώ ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο

 

 

Οι «παγίδες» των ξεχωριστών δηλώσεων των ζευγαριών

Την δυνατότητα σε όλα τα έγγαμα ζευγάρια και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης να υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση δίνει και τυπικά το υπουργείο Οικονομικών.

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται για πρώτη φορά και τίθεται, μάλιστα, σε ισχύ από το 2019, για τα εισοδήματα του 2018.

Στο φορολογικό νομοσχέδιο-σκούπα που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπονται ότι όλα τα έγγαμα ζευγάρια και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Προϋπόθεση είναι να υποβάλλει ο ένας σύζυγος σχετική δήλωση στην εφορία έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Στην περίπτωση χωριστής φορολογικής δήλωσης το τεκμήριο ατομικών δαπανών διαβίωσης ανέρχεται σε 3.000 ευρώ ανά σύζυγο αντί για 5.000 ευρώ ανά ζευγάρι.

Ωστόσο, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων και τα τεκμήρια που αφορούν στα ανήλικα τέκνα προστίθενται και βαρύνουν τον σύζυγο με το μεγαλύτερο εισόδημα.

Από το 2019, ο παντρεμένος θα μπορεί να επιλέξει να κάνει δήλωση χωριστά από τη γυναίκα του.

Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε σύζυγος θα κάνει ξεχωριστά φορολογική δήλωση με βάση τους δικούς του κωδικούς, θα παραλάβει δικό του εκκαθαριστικό, θα πληρώσει τον φόρο που του αναλογεί ή θα λάβει την επιστροφή φόρου εφόσον δικαιούται κάτι τέτοιο.

 

Τα υπέρ και τα κατά

Ποια είναι όμως τα υπέρ και κατά στις ξεχωριστές δηλώσεις συζύγων;

Απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δίνει μιλώντας στο in.gr ο φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου:

  1. Τα υπέρ είναι ότι η εκκαθάριση είναι χωριστή, άρα και πιο ξεκάθαρη για το ποιος πληρώνει και τι, ειδικά όταν ο ένας από τους δύο έχει επιστροφή . Επίσης δεν εξαρτάται η σύζυγος από το αν θα υποβάλλει την δήλωση ο υπόχρεος. Επίσης η ΔΟΥ υποβολής της δήλωσης της συζύγου είναι η ΔΟΥ που ανήκει η ίδια και όχι η ΔΟΥ που ανήκει ο σύζυγος που θα ήταν αν υποβάλλονταν μαζί.
  2. Τα κατά δημιουργούνται αν δεν ξεκαθαριστούν τα ερωτήματα. Εάν έχει ο ένας τα εισοδήματα και ο άλλος το περιουσιακό στοιχείο ( σπίτι, ΙΧ κλπ) δημιουργείτε πρόβλημα με τα τεκμήρια αν δεν βρεθεί τρόπος να συνδεθούν οι δύο δηλώσεις. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα θα προκύψει αν θα χρειαστεί κεφάλαιο προς ανάλωση.  Επίσης μεγάλο πρόβλημα μπορεί να προκύψει με τα τέκνα τα οποία αυξάνουν την έκπτωση φόρου που δικαιούται ο γονέας αν τα δηλώνει μόνο ο υπόχρεος ή η σύζυγος.

Σχετικές αναρτήσεις

Παράταση έως 10 Σεπτέμβρη για τις Φορολογικές δηλώσεις

efthia

Επτά λουκέτα για φοροδιαφυγή στη Μύκονο

efthia

Φορολογικές Δηλώσεις: Ποιοι θα λάβουν μπόνους

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο