Φθιώτιδα

Ομόφωνο ΝΑΙ στη δημιουργία τουριστικής χάρτας Δήμου Λαμιέων

Με σχεδόν απόλυτη πλειοψηφία (μόνο το λευκό του Βασίλη Κυριακάκη «έσπασε» την ομοφωνία) πέρασε χθες βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο, η δημιουργία Τουριστικής Χάρτας του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με την εισήγηση  της προέδρου της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης & προβολής και Αντιδημάρχου Αμαλίας Ποντίκα.

Πρόκειται για μια πολύ καλή δουλειά (αριθμεί 100 σελίδες), που απέσπασε θετικά σχόλια από όλες τις παρατάξεις και απομένει πλέον να αρχίσει να υλοποιείται από την κα Ποντίκα, που δείχνει αποφασισμένη να το υλοποιήσει, με τη συμπαράσταση όλων, φτάνει να μην βρει μπροστά της προσχώματα και διάφορες κωλυσιεργίες.

Στη σχετική εισήγηση η Αντιδήμαρχος τόνισε τα χαρακτηριστικά του οράματός της και αναφέρθηκε στους άξονες του σχεδίου.

Ειδικότερα:

«O τουρισμός, μπορεί πραγματικά να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της οικονομίας κάθε σύγχρονης πόλης, επιδρώντας άμεσα στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται και παρέχει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Τα χαρακτηριστικά του τουρισμού, μπορούν να εξασφαλίσουν πολλαπλές ωφέλειες στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή, τόσο στις άμεσα εμπλεκόμενες με τον τουρισμό επιχειρηματικές δραστηριότητες, όσο και στις λοιπές επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Όραμα της σημερινής Δημοτικής Αρχής αλλά και διαχρονικά όλων των πολιτών αποτελεί η ανάδειξη της Πόλης της Λαμίας και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου ως ένα σημαντικό πόλο πολιτισμού και τουρισμού, αναγνωρίσιμου σε διεθνές επίπεδο.

Η μεγάλη ιστορία του τόπου, η σπουδαιότητα σημαντικών μνημείων και τοποσήμων, το ιστορικό τρίγωνο «Θερμοπύλες – Αλαμάνα – Γοργοπόταμος» και η πληθώρα περιοχών απείρου φυσικού κάλους, επιβεβαιώνουν τη δυναμική του Δήμου και τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη της περιοχής.

Παράλληλα η αλματώδης ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια του αστικού τουρισμού δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα ενός ενισχυμένου τουριστικού τομέα, τα οποία εκτείνονται από τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την αύξηση εσόδων ως την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Το Στρατηγικό Όραμα για την ανάδειξη του Δήμου ως διεθνούς προορισμό τουρισμού και πολιτισμού θα πρέπει να τεθεί υπόψη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Τουριστικής Προβολής και Ανάδειξης του Δήμου Λαμιέων – τη λεγόμενη και «Τουριστική Χάρτα». Προς την κατεύθυνση αυτή, προτείνεται η σύνταξη ενός Στρατηγικού Πλάνου για τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση του τουρισμού, στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πόλης και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου το οποίο θα στοχεύει:

  • στην προστασία και αναβάθμιση του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος του Δήμου,
  • στην ανάδειξη ταυτότητας του κέντρου της πόλης, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και την συνέργεια με τους φορείς και τις επιχειρήσεις της πόλης για την αξιοποίηση της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας,
  • στην προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και στην ανάπτυξη νέων τουριστικών και πολιτιστικών προϊόντων, δίνοντας έμφαση στη βιομηχανία της εμπειρίας και
  • στην προσέλκυση νέων, στοχευμένων ροών επισκεψιμότητας στο Δήμο.

Το Στρατηγικό Πλάνο θα εξυπηρετείται από τους ακόλουθους άξονες και μέτρα παρέμβασης:

 

ΑΞ. 1: Συντονισμός ενεργειών – Ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων

Μ.1.1: Δημιουργία συντονιστικών Οργάνων και Μηχανισμών

Μ.1.2: Ανάπτυξη των ενδεδειγμένων εργαλείων και πρακτικών για την διαχείριση του προϊόντος του «Τουριστικού Προορισμού»

Μ.1.3: Ανάπτυξη δικτύου συνέργειας αφενός με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου Λαμιέων και αφετέρου με φορείς της περιοχής που εμπλέκονται με τον τουρισμό

Μ.1.4: Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Μ.1.5: Αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής του κέντρου

 

ΑΞ.2: Προστασία και αξιοποίηση του Πολιτιστικού και Τουριστικού Αποθέματος

Μ.2.1: Προστασία και αξιοποίηση του τοπικού πλούτου, ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών.

Μ.2.2: Εκπόνηση ειδικού χωροταξικού σχεδίου για την ανάδειξη του ορεινού όγκου της Οίτης.

Μ.2.3: Αξιοποίηση της ΟΧΕ Πολιτιστικών Διαδρομών με πυρήνα τις Θερμοπύλες.

Μ.2.4: Ανάδειξη πολιτιστικών και θρησκευτικών διαδρομών με βάση το τρίγωνο Θερμοπύλες – Αλαμάνα- Γοργοπόταμος.

Μ.2.5: Ενίσχυση και ανάδειξη του πλούσιου μουσειακού αποθέματος του Δήμου

 

ΑΞ.3: Ανάπτυξη Αστικού Τουρισμού – Ανάδειξη της Λαμίας σε citybreak προορισμό

Μ.3.1: Ανάδειξη ταυτότητας στο κέντρο και την αγορά της πόλης – δημιουργία Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου.

Μ.3.2: Σχεδιασμός με τη συμμετοχή πολιτών και επιχειρήσεων και ανάδειξη της Λαμίας ως ένα δημοφιλή προορισμό για citybreak, βασισμένη στην πολιτιστική της κληρονομιά και στη φιλοξενία μεγάλων γεγονότων (megaevents).

Μ.3.3: Εισαγωγή νέων πολιτιστικών, γαστρονομικών και άλλων θεματικών εκδηλώσεων για την ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας.

Μ.3.4: Προώθηση της πόλης ως προορισμό φιλοξενίας θεματικών εκδηλώσεων και παράλληλη προώθηση και ισόρροπη ανάδειξη των όλων την δημοτικών ενοτήτων.

Μ.3.5: Εκσυγχρονισμός των αστικών υποδομών και καινοτόμων τεχνολογιών που συνδέονται με το τουριστικό προϊόν.

Μ.3.6: Δημιουργία Κάρτας Επισκέπτη για την παροχή υπηρεσιών στην πόλη σε συνεργασία με δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων επιβράβευσης επισκεπτών.

 

ΑΞ.4: Προώθηση και ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Μ.4.1: Συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού.

Μ.4.2: Ανάπτυξη πλατφόρμας ενημέρωσης και προώθησης τοπικών επιχειρήσεων στους τομείς του οικοτουρισμού, αγροτουρισμού και οινοτουρισμού

Μ.4.3: Καθιέρωση και ενίσχυση αθλητικών γεγονότων και εκδηλώσεων που προσελκύουν αθλητές και επισκέπτες στο Δήμο

Μ.4.4: Συνέργειες με το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και την ανάπτυξη του Ιαματικού και του Τουρισμού Ευεξίας.

Μ.4.5: Επιτάχυνση των κατάλληλων επενδύσεων στις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών και Υπάτης και ανάδειξη της ιαματικής διαδρομής «Θερμοπύλες – Πηγές Καλλιδρόμου – Λουτρά Υπάτης»

 

ΑΞ.5: Χρονιές ορόσημα της τριετίας 2020-2023

Μ.5.1: Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την ανάδειξη των Θερμοπυλών ως επίκεντρο των γεγονότων της σπουδαιότητας της μάχης

Μ.5.2: Εκπόνηση σχεδίου δράσης για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική επανάσταση του 1821

Μ.5.3: Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την ανάδειξη του Γοργοποτάμου ως κορυφαίας πράξης αντίστασης κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

 

ΑΞ.6: Προγραμματισμός ετήσιων δράσεων Τουριστικής Προβολής

Μ.6.1: Δημιουργία Σχεδίου Ετήσιας Έκθεσης – Προγραμματισμού δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου στο πλαίσιο και της Εγκυκλίου που αφορά στη διαδικασία παροχής σύμφωνης γνώμης του Ε.Ο.Τ

Μ.6.2: Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου εντός επικράτειας (Συνέδρια και εκθέσεις, παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού τουριστικής προβολής

Μ.6.3: Αξιολόγηση – Έρευνα και ανάπτυξη προγράμματος δράσεων τουριστικής εκστρατείας στο εξωτερικό».

Σχετικές αναρτήσεις

Το εβδομαδιαίο ποιμαντικό πρόγραμμα του Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών

efthia

Τι προβλέπει η απόφαση για τους πλημμυροπαθείς του Σεπτέμβρη στη Φθιώτιδα

efthia

Την Πέμπτη η συναυλία αλληλεγγύης στη ΛΑΡΚΟ

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο