Ο Δήμος Λαμιέων νοσεί λόγω κορωνοϊού!

share on:

Του Νίκου Πάπουτσα (*)

Η πατρίδα μας δοκιμάστηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα από την πανδημία του κορωνοϊού κι απ’ ότι φαίνεται οι παρενέργειες της ίωσης χτύπησαν και το Δήμο Λαμιέων. Διότι δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς ούτε η ανεπάρκεια των οργάνων του Δήμου σε ζητήματα αμιγώς διοικητικά ούτε, από την άλλη, η ξαφνική «φωτογραφική» δεινότητα των διοικούντων!

Στις 14 Απριλίου δημοσιεύτηκε Ανακοίνωση του Δήμου Λαμιέων με αριθμό πρωτοκόλλου 14733 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού. Δυο ημέρες αργότερα, στις 16 Απριλίου, ο Δήμος επανέρχεται με ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(!) κι αλλάζει τους όρους της Ανακοίνωσης! Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως  η ορθή επανάληψη διοικητικής πράξης έχει ως στόχο τη διόρθωση πρόδηλων τυπικών σφαλμάτων (συντακτικών ή ορθογραφικών)  που έχουν εμφιλοχωρήσει στο κείμενο αυτής και δεν επηρεάζουν το περιεχόμενό της. Η εν λόγω ορθή επανάληψη όμως άλλαξε την ίδια την ουσία της ανακοίνωσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε το γεγονός ότι στην αρχική Ανακοίνωση και στο τμήμα των Απαραίτητων Δικαιολογητικών υπήρχαν εφτά (7) παράγραφοι ενώ στην ορθή επανάληψη οχτώ (8)! Τι προστέθηκε; Αυτό: «Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, τρίτεκνοι ή τέκνα τρίτεκνων οικογενειών και σχετική υπεύθυνη δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος κάνοντας χρήση του κριτηρίου της πολυτεκνικής ή τριτεκνικής ιδιότητας». Ακόμα ένα «συντακτικό» λάθος που διορθώθηκε με την ορθή επανάληψη εντοπίζεται στο εδάφιο β’ στις Επισημάνσεις, όπου το αρχική διατύπωση «Η διάρκεια της σύμβασης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών σύμφωνα με το άρθρο 206 ν. 3584/2007» τροποποιήθηκε στο «Η διάρκεια της σύμβασης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες». Γιατί άραγε; Η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η σοβαρότητα της πανδημίας στην περίπτωση της «αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού», όπως άλλωστε είναι και ο τίτλος της Ανακοίνωσης, είναι πρόδηλη!

Το ίδιο όμως συνέβη και κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων με την αριθ. 16595/7-5-2020 απόφαση! Κι εδώ, ο δαίμονας της ορθογραφίας και του συντακτικού(!) ανάγκασε το Δήμο να κάνει ορθή επανάληψη, βάζοντας και βγάζοντας επιτυχόντες από τον πίνακα επιλογής υποψηφίων! Και σαν να μην έφτανε αυτό, στον πίνακα κατάταξης των αιτούντων, σημειώνεται –ανερυθρίαστα– πως «Ως μοριοδοτούμενη εμπειρία υπολογίστηκε η παρασχεθείσα σε φορείς του Δημόσιου τομέα, σε αντικείμενα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού», παρά το γεγονός ότι στην Ανακοίνωση ρητά αναφέρεται πως «Για την απόδειξη της εμπειρίας (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα ) απαιτούνται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: (πχ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κλπ.)». Προφανώς, ο δαίμονας που οδήγησε στις απανωτές ορθές επαναλήψεις, αποφάσισε να πετάξει έξω όλους τους υποψηφίους με εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα! Και το έκανε γνωρίζοντας προφανώς πως η ενέργειά του αυτή είναι προδήλως παράνομη καθόσον η Ανακοίνωση, ως πράξη κανονιστικού περιεχομένου, θεσπίζει γενικούς και αφηρημένους κανόνες δικαίου και με την οποία αναγνωρίζονται δικαιώματα ή επιβάλλονται υποχρεώσεις ή ρυθμίζονται καταστάσεις απροσώπως και λόγω αυτού του χαρακτηριστικού, οι κανονιστικές πράξεις αποκαλούνται και ουσιαστικοί νόμοι. Νόμοι που δεν μπορούν να εφαρμόζονται κατά το δοκούν!

Οι πολίτες της Λαμίας έχουν το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και την αλήθεια. Δεν αποτελούν ούτε μέλη κάποιας αγέλης ούτε μπορούν να άγονται και να φέρονται με μεθοδεύσεις και βολέματα. Οι καιροί έχουν αλλάξει γι’ αυτό και πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίον διοικείται αυτή η όμορφη πόλη. Διότι ο Δήμος Λαμιέων δεν έχει ανάγκη άλλους άγαρμπους «φωτογράφους» αλλά διψάει για ικανούς πολιτικούς. Χωρίς ορθές επαναλήψεις!

(*)  Δημοτικός Σύμβουλος Λαμιέων με την παράταξη «Λαμία στο Κέντρο»

 

Απάντηση από τη Δημοτική Αρχή

Απαντώντας στην ανακοίνωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νίκου Πάπουτσα, σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου,  έχουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω : 

Πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα, στο οποίο δεν χωρά πολιτική υπερβολή.

Δεν αρκούν από μόνοι τους οι νομικοί όροι, η νομολογία και οι δικονομικές ερμηνείες και για να εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα. Ούτε βεβαίως οι νομικές ερμηνείες, αρκούν από μόνες τους για τέτοια απομάκρυνση από την ουσία και το περιεχόμενο.

Υπενθυμίζουμε λοιπόν, ότι από τη σύγκριση των δύο ανακοινώσεων για τις προσλήψεις,  προκύπτει ότι στην αρχική προβλέπονταν εννέα (9) δικαιολογητικά ως απαραίτητα να υποβληθούν και στην επανάληψη έγιναν οκτώ (8). Το αντίστροφο από αυτό που επικαλείται ο κ. Δημοτικός Σύμβουλος.

Δεν αφαιρέθηκε το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, αφού παραμένει και στα δύο κείμενα, αλλά αφαιρέθηκε το δικαιολογητικό που αφορούσε στη μη απασχόληση του αιτούντος κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο στο δημόσιο τομέα.

Εύκολα θα μπορούσε να διαπιστώσει κανείς ότι πρόκειται για προσαρμογή στις ανάγκες της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, έτσι όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ. Επίσης εύκολα  θα μπορούσε να διαπιστώσει κανείς,  πως αυτή η ρύθμιση δεν μειώνει τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή αυτούς που δυνητικά θα μπορούσαν να καταθέσουν σχετικά αιτήματα, αλλά τους αυξάνει.

Οι υπηρεσίες του Δήμου μας,  διαπιστώνοντας τα συγκεκριμένα θέματα, έκριναν  φρόνιμο, σε καθεστώς ισονομίας, ισοπολιτείας και αξιοκρατίας, να διευρύνουν τον αριθμό αυτών που θα έχουν δυνατότητα κατάθεσης σχετικής συμμετοχής, ακόμη και σε αυτούς που είχαν υπηρετήσει στο δημόσιο τομέα, το τελευταίο 24μηνο. 

– Να σημειώσουμε επιπλέον ότι :

*Δεν υπεβλήθη καμία ένσταση

*Δεν έγινε καμία τυπική παρατήρηση

*Δεν το διόρθωσε κάποιος τρίτος αρμόδιος φορές ΑΣΕΠ κλπ.

*Το περιεχόμενο δε της τελικής Ανακοίνωσης συντάχθηκε με βάση σχετικό Πρότυπο του ΑΣΕΠ και η μοριοδότηση με βάση σχετικό Παράρτημα μοριοδότησης του ΑΣΕΠ.

Όσον αφορά την εμπειρία:

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη για την εμπειρία στο δημόσιο τομέα, εφαρμόστηκε οριζόντια και προς όλες τις κατευθύνσεις. Επί αυτού δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση από κανένα.

Ο συγκεκριμένος όρος τέθηκε από την υπηρεσία μας, μετά από επικοινωνία με το ΑΣΕΠ και είναι απόλυτα δικαιολογημένος, αφού : Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης, ο Δήμος ζητούσε  έτοιμα στελέχη ΠΕ για να ενταχθούν στις υπηρεσίες του, χωρίς χάσιμο χρόνου εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στον πίνακα που καταρτίστηκε και την «ορθή επανάληψη»:

Οι υπηρεσίες του Δήμου μας και μόνο αυτές, διαπίστωσαν ότι εκ παραδρομής, υπήρξαν 5 περιπτώσεις σε σύνολο 98 αιτήσεων, στις οποίες εμφιλοχώρησαν λάθη και έγινε εσφαλμένη μοριοδότηση.

Οι υπηρεσίες μας ούτε σιώπησαν ούτε περίμεναν ενστάσεις. Με απόλυτη την αίσθηση δικαίου, προχώρησαν σε επανέλεγχο και κατάρτιση νέου πίνακα που ισχύει, αναλαμβάνοντας και τις ευθύνες.

Είναι γνωστό  ότι αυτοί οι έλεγχοι μπορούν να συνεχίζονται μέχρι την κατάρτιση των συμβάσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών. 

Σε κάθε περίπτωση την έννοια της «ορθής επανάληψης», ανεξάρτητα από το νομικά, πρέπον είναι να την  εφαρμόζει στο σύνολο της η διοίκηση, σαν κατ’ εξοχήν διοικητική διαδικασία, παρά το γεγονός ότι ο νομικός όρος έχει διαφορετική έννοια.

Είναι προφανές ότι  δεν έχει ακυρωθεί το σύνολο των πράξεων της διοίκησης που εφαρμόζονται ως «ορθή επανάληψη», αλλά και εν τέλει δεν έχει σχέση με την ουσία, αλλά με τη διαδικασία.

Επιπλέον καμία προσφυγή δεν κατατέθηκε, καμία αναφορά δεν έγινε, αλλά οίκοθεν ή υπηρεσία αντιλήφθηκε το λάθος,  προχώρησε σε επανέλεγχο και εξέδωσε τη νέα απόφαση, η οποία και βρίσκεται εν ισχύ. 

Ο Δήμος Λαμιέων είναι συνεπής στη διαφάνεια,  στην αξιοκρατία και την ισονομία, κάτι που επιβεβαιώνουν και οι συγκεκριμένες αποφάσεις.

Για τις αποφάσεις αυτές δεν χωρά καμία κριτική στην ουσία τους, αφού αποτυπώνουν την απόλυτη αλήθεια, διασφαλίζουν την ισονομία και την αξιοπρέπεια των πολιτών και απομακρύνουν πρακτικές, οι οποίες είναι καταδικασμένες από την ελληνική κοινωνία.

Υπηρετούμε ένα δήμο που τουλάχιστον τέτοιες πρακτικές,  βρίσκονται έξω από τις συλλογιστικές των συλλογικών του οργάνων και των υπηρεσιών του.

Κλείνοντας να ξεκαθαρίσουμε πως οι θεμιτοί πολιτικοί ανταγωνισμοί, όταν έχουν σχέση με το μεροκάματο του πολίτη ή με την απασχόληση του, έστω για λίγο διάστημα, δεν αφορούν τη δημοτική αρχή.

Η δημοτική αρχή δρα με γνώμονα το συμφέρον της πόλης  και ισότιμα αντιμετωπίζει όλους τους δημότες της, έχοντας ως «μπούσουλα» τις ανάγκες του Δήμου και τις δράσεις που πρέπει να εξυπηρετήσει, πολύ δε περισσότερο όταν ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαιώματα ενστάσεων και προσφυγών ανεξάντλητα.

Άλλωστε έχουμε σημειώσει πως τον  τρόπο διοίκησης τον κατακτάμε καθημερινά με απόλυτη εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες μας και στα στελέχη τους, με πολύ δουλειά και περίσσεια διαφάνειας.

Αφήστε μια απάντηση