Πάμε σε νέο διαγωνισμό για τον ΧΥΤΑ της Λαμίας

share on:

Είκοσι λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και μετά από πολύωρη συζήτηση, που κράτησε πάνω από 6 ώρες, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων αποφάσισε κατά πλειοψηφία, την «Απόρριψη του από 24/9/2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού – Ακύρωση διαδικασίας – Ανάκληση διακήρυξης  του διαγωνισμού «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.ΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 9,2 εκατ. ευρώ μετά την με αριθμό 96/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων».

Στην αίθουσα της οδού Αινιάνων ο Δήμαρχος Λαμιέων Θ. Καρα’ί’σκος δεσμεύτηκε για έναν νέο ανοιχτό διαγωνισμό με διαφανείς διαδικασίες.

Θυμίζουμε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός σέρνονταν από το 2013, χωρίς να έχει υπάρξει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης (Σταυρογιάννης, Κυριακάκης, Στάικος, Δελιχάς) ψήφισαν όλες λευκό,  εκφράζοντας παράλληλα αρκετούς προβληματισμούς, όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις προς τον Δήμο και τους Δημότες

Αφήστε μια απάντηση