Πέρασε κατά πλειοψηφία ο Στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Λαμιέων

share on:

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε απόψε από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων, που συνεδρίασε στην οδό Αινιάνων, η α’ φάση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2020-2023.

Για το θέμα αυτό έγινε πολύωρη συζήτηση στο όργανο, πάνω στην εισήγηση που αριθμούσε 280 σελίδες κι εκφράστηκαν αρκετές διαφωνίες.

Με την ευκαιρία να δούμε την τοποθέτηση του Δημάρχου πάνω στο θέμα:

«Ξεκινάμε σήμερα μια προσπάθεια να αποτυπώσουμε όλα εκείνα τα οποία θέλουμε και μπορούμε να διεκδικήσουμε την υλοποίηση τους μέχρι το 2023.

Ουσιαστικά ξεκινάμε μια προσπάθεια διαλόγου με το σύνολο των φορέων, με το σύνολο της κοινωνίας με τους πολίτες, με το δημοτικό συμβούλιο, μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε σχεδόν όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την περιοχή μας.

Μια δύσκολη προσπάθεια, κυρίως γιατί σ’ αυτή την προσπάθεια μας λείπουν οι δυνατότητες χρηματοδότησης και οποίες εξαρτώνται από άλλα πράγματα, μας λείπουν οι τελικές κεντρικές επιλογές, βεβαίως και οι τρόποι που θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στον πολυκερματισμό των αρμοδιοτήτων και το κυριότερο να απαντήσουμε στη γραφειοκρατία, στο βαθμό που δεν εξαρτάται από μας. 

Είναι μια προσπάθεια να πετύχουμε μια  σύνθεση απόψεων, στόχων και αναγκών σε επίπεδο κοινωνίας, για το πώς θέλουμε το Δήμο και τους ανθρώπους του την επόμενη μέρα. 

Βέβαια το έλλειμμα σε όλα αυτά είναι ότι δεν έχουμε έναν απολογισμό σε σχέση με το παρελθόν σε παρόμοια σχέδια. Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας στρατηγικός σχεδιασμός, πρέπει να επιβεβαιώνεται σε καθοριστικά σημεία. Σε σημεία τα οποία είναι ανεξάρτητα από το ποια έργα περιλαμβάνει, αλλά κυρίως να ανταποκρίνεται σε κεντρικούς στόχους.

Θα προσπαθήσω να σας περιγράψω όχι συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία θα προκύψουν και μέσα από το διάλογο, αλλά γενικούς στόχους, που κατά την κρίση μου πρέπει να υπηρετήσουμε μέσα από έναν συνεχή δημοκρατικό διάλογο και μία διαρκή σύνθεση απόψεων.

Τι Δήμο θέλουμε.

Πρώτα και κύρια πρέπει να πούμε ότι θέλουμε διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Δήμου, διεκδικούμε την αυτοτέλεια του σε όλα τα επίπεδα, διεκδικούμε αρμοδιότητες και πόρους. Ξεκαθαρίζουμε ότι αρμοδιότητες χωρίς πόρους είναι γράμμα κενό. Θέλουμε ένα Δήμο που θα μπορεί να απαντά άμεσα, γρήγορα, συγκεκριμένα και ορθολογιστικά, απέναντι σε κάθε θέμα που προκύπτει στην κοινωνία.

Θέλουμε ένα δήμο που  θα μπορεί με ευκολία να αναπροσαρμόζεται στις συνθήκες και να απαντά στις προκλήσεις.

Σαν Δήμο δεν εννοούμε απλά και μόνο το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Δήμο Λαμιέων εννοούμε το σύνολο των δομών του και των υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε αυτό υπάγονται και τα νομικά πρόσωπα και συμμετοχές του.

Εμείς λοιπόν επιθυμούμε τη διάρθρωση ενός Δήμου που θα απαντάμε με σύγχρονο τρόπο στην οποιαδήποτε πρόκληση. Άλλωστε οι μέρες που ζούμε είναι τέτοιες, που δεν μας επιτρέπουν να αγνοούμε ακόμη και τους αιφνιδιασμούς. Η πανδημία και η απειλή της υγειονομικής κρίσης μας έδειξε πολλά.  

Θέλουμε ένα δημοκρατικό, φιλικό προς τον πολίτη Δήμο και θα μπορεί να απαντά άμεσα στα ζητήματα της καθημερινότητας, ένα Δήμο ευέλικτο, όπου η χρήση της τεχνολογίας και των καινοτομιών να είναι από τα καθοριστικά εργαλεία του, ένα Δήμο σύγχρονο, αντιγραφειοκρατικό και μια δομή, όπου πολύ εύκολα θα μπορεί να προσαρμόζεται στις οποιεσδήποτε ανάγκες που προκύπτουν και θα έχει δυνατότητα τεκμηρίωσης και αμέσων απαντήσεων.

Επιθυμούμε ένα Δήμο που θα βάζει κανόνες και θα τηρούνται, επιθυμούμε ένα Δήμο που θα είναι αποδοτικός. Αυτό σημαίνει εσωτερικό εκσυγχρονισμό μέσα από οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, αυτό σημαίνει ανακατανομή δράσεων και αρμοδιοτήτων, ακόμη και μεταξύ των νομικών προσώπων, αυτό σημαίνει καινούργιες πρωτοβουλίες, νέες ταχύτητες, μετρήσιμες αποδόσεις. 

Όσο εύκολα μπορούν να περιγραφούν αυτά, τόσο δύσκολα είναι να γίνουν.

 Όμως είμαστε υποχρεωμένοι να «σπάσουμε» ορισμένες από τις αγκυλώσεις και να βρεθούμε στο ξέφωτο γιατί εκεί μας έχει ανάγκη η κοινωνία από τη μια πλευρά και εκεί βλέπουμε να συναντόμαστε με το όνειρο από την άλλη.

Σε αυτό θα μας βοηθήσουν οι ενεργοί πολίτες, σε αυτό θα μας βοηθήσει η επιστημονική γνώση, σε αυτό θα μας βοηθήσουν η καινοτομία και τεχνολογική γνώση, ο δημιουργικός διάλογος . 

Τι θέλουμε να κάνουμε. 

Όπως θα απαντούσε ο κάθε δήμαρχος απαντώ κι εγώ σήμερα. 

Θέλουμε να κάνουμε τα πάντα.

Το μεγάλο θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε, και πως μπορούμε να το κάνουμε, καθώς ο χρόνος είναι προσδιορισμένος έως το 2023 . 

Να αγγίξουμε την πραγματικότητα με ρεαλισμό. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο μπροστά μας. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν είναι γνωστά, αλλά προσπαθούμε να τα προσεγγίσουμε. Για παράδειγμα δεν ξέρουμε ούτε τις πιστώσεις του ΕΣΠΑ μέχρι το 2023, δεν γνωρίζουμε τι θα φέρει και πως το ταμείο ανασυγκρότησης και δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς εμπλέκεται η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλα αυτά. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να σχεδιάσουμε,  γι’ αυτό μπορεί να μοιάζει μαξιμαλιστικός ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός, όμως είναι αναγκαίος και συγχρόνως πρέπει να έχεις τις δομές και την ετοιμότητα, για να μπορέσεις να ανταποκριθείς.

Αρχίζοντας από το τελευταίο και με τη σύσταση του αναπτυξιακού οργανισμού, έχουμε πλέον τις  δυνατότητες να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε πρόκληση. Έχουμε τη δυνατότητα να πάμε γρήγορα και άμεσα αποφάσεις και να ανταποκριθούμε.

Το δεύτερο είναι ότι στον κοινωνικό τομέα. Η εμπειρία του δήμου της Λαμίας είναι τεράστια και μέσα από μια αναδιάταξη δυνάμεων μπορεί και να επεκτείνει και να δημιουργήσει νέες δομές, που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο σήμερα.

Το τρίτο είναι ότι τα διάφορα προγράμματα παραμένουν άγνωστα. Οι προτεραιότητες τεράστιες, οι παρεμβάσεις στο αστικό δομημένο περιβάλλον είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίες, καθώς αυτές θα βελτιώσουν την ποιότητα στη ζωή μέσα στην πόλη. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις σε παραγωγικούς τομείς όπως για παράδειγμα στον πρωτογενή τομέα. Η αναγκαιότητα τεράστια. Είμαστε αναγκασμένοι, έχουμε δεν έχουμε αρμοδιότητα, να είμαστε μπροστά και να διεκδικήσουμε . Άλλες παραγωγικές δυνατότητες έχουμε υποχρέωση να τις εξαντλήσουμε,  για παράδειγμα τη γεωθερμία.

Αναπτυξιακούς πυλώνες όπου παραδοσιακά ο Δήμος της Λαμίας ακουμπούσε και ακουμπά την πορεία του και θα μπορούσαμε να αναφέρουμε από την αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου, την επέκτασή του στα ενεργειακά,  τις παρεμβάσεις  στον ιαματικό χάρτη, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος την Έκθεση Λαμίας  και σε κάθε περίπτωση την επέκταση στην καινοτομία, τον εκσυγχρονισμό, την καθημερινότητα και την προώθηση πολιτικών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα του πολίτη και στον κοινωνικό διάλογο και πολύ περισσότερο στη διεύρυνση της λειτουργίας των δημοκρατικών οργάνων.

Ανέφερα ενδεικτικά κάποια περιγράμματα, με κίνδυνο να κατηγορηθώ για άλλα, όπως είναι το πανεπιστήμιο, η ανάδειξη των αρχαιολογικών περιοχών και άλλα.

Αυτά τα οποία ανέφερα, αποτελούν τη βάση ενός ευρύτατου κοινωνικού διαλόγου που επιθυμούμε να έχει μεγάλη συμμετοχή σε επίπεδο κοινωνίας φορέων, αλλά και επιστημονικών οντοτήτων μέσα στην περιοχή, έτσι ώστε να υπάρξουν εκείνα τα ερεθίσματα, όπου η σύνθεση να δημιουργήσει ένα στρατηγικό σχέδιο, που το έχει ανάγκη ο τόπος, η πόλη και όλοι εμείς.

Εμείς λοιπόν έχουμε σκοπό να διευρύνουμε το διάλογο, να δώσουμε χρόνο, να αντλήσουμε απόψεις και να ενεργοποιήσουμε κάθε ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια.

 Σε αυτό το διάλογο το δημοτικό συμβούλιο έχει κυρίαρχη θέση, αφού εν τέλει εδώ στο δημοτικό συμβούλιο θα αποφασίσουμε για την κατάρτιση τελικά του σχεδίου.

 Η σημερινή λοιπόν απόφαση δεν είναι τίποτα άλλο παρά  η αρχή ενός διαλόγου, οι βάσεις, ο μπούσουλας για να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον σε συγκεκριμένα πράγματα, να τονιστούν σειρά από ζητήματα και στη συνέχεια να έρθουμε εδώ να δούμε πώς κουμπώνουν όλα αυτά με αυτό που θέλουμε για τη Λαμία και τους πολίτες.

Όλα τα υπόλοιπα αναφέρονται μέσα στο σχέδιο πιθανόν να υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις, αλλά σχέδιο είναι, για να συμπληρωθεί έρχεται.

Τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο και ο διάλογος είναι αυτός, ο οποίος θα μας δώσει τα πορίσματα για το επόμενο βήμα». 

 

Αφήστε μια απάντηση