Ελλάδα

Παρατείνεται έως τις 29/2 η προθεσμία για την προμήθεια POS

Παρατείνεται κατά 1 μήνα η προθεσμία για την προμήθεια POS από τους επαγγελματίες που υποχρεούνται για πρώτη φορά να διαθέτουν τερματικά αποδοχής πληρωμών με κάρτες.

Ειδικότερα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που προβλέπει:

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις

Για τους δικαιούχους πληρωμής του άρθρου 1 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για την αποδοχή όλων των μέσων πληρωμής η 29.02.2024.

Οι υπόχρεοι με ΚΑΔ του άρθρου 1 που ήδη υποχρεούνταν να διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών ή/και επαγγελματικό λογαριασμό κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, συνεχίζουν να έχουν την υποχρέωση αυτή.

Οι υπόχρεοι με ΚΑΔ του άρθρου 1 που δεν υποχρεούνταν και δεν διέθεταν τερματικά αποδοχής καρτών ή/και επαγγελματικό λογαριασμό κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, υποχρεούνται στην προμήθεια και θέση σε λειτουργία τερματικών αποδοχής καρτών, καθώς και στην δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, από 01.01.2024. Κατ’ εξαίρεση, ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα από 01.02.2024 έως και 01.04.2024, αναστέλλεται η επιβολή προστίμου του άρθρου 5 της παρούσας στους υπόχρεους του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν καταθέσει νόμιμα σχετικό αίτημα για την προμήθεια τερματικού αποδοχής καρτών ως και 29.02.2024 και αναμένουν την εγκατάστασή του.

Σχετικές αναρτήσεις

Ψηφιακή ταυτότητα κτιρίου: Πρόστιμο έως και 10% στην αξία του ακινήτου

efthia

10 ερωτήσεις – απαντήσεις για την ασφαλιστική ικανότητα

efthia

Θα το παλέψουμε μέχρι τέλους…

efthia
Φόρτωση....