Πιστώσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Στερεάς Ελλάδας

share on:

Με απόφαση του ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιώργου Σταμάτη, η οποία εκδόθηκε στις 11-9-2019, εγκρίνεται η δέσμευση πιστώσεων ύψους 935.000 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών της Χώρας, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 9 του ν. 4109/2013.

Συγκεκριμένα του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων «Παπάφειο» Θεσσαλονίκης και του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, μέρος των οποίων θα κατευθυνθούν και στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι, από το 2017 και έπειτα το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας αιτείται και λαμβάνει αδιαλείπτως τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατ’ επέκταση τη χρηματοδότηση επιμέρους δράσεων.

Αναλυτικότερα, στις 28-7-2017 εγκρίθηκε για λογαριασμό του πίστωση ύψους 90.000,00 ευρώ.

Στις 22-6-2018 εγκρίθηκε αυξημένη πίστωση ύψους 225.000 ευρώ, ενώ στις 18-10-2018 εγκρίθηκαν επιπρόσθετα 25.000 ευρώ.

Τέλος, νωρίτερα το 2019, εγκρίθηκαν πιστώσεις της τάξης των 225.000,00 ευρώ.

Αφήστε μια απάντηση