Πλατεία Πάρκου, καύσιμα και καθαρισμός δημ. κτιρίων στην Οικονομική Επιτροπή της Τρίτης

share on:

Την ερχόμενη Τρίτη 9 Ιούλη στις 12 το μεσημέρι, θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, στην αίθουσα του Δημαρχείου, με τα ακόλουθα θέματα προς συζήτηση:


Θέμα 1ο :
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 26 /2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Θέμα 2ο :
ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 82841 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»


Θέμα 3ο
: ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 182/2019 Α.Ο.Ε. ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ου και 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

Θέμα 4ο : ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ  1ου ,  2ου & 3ου  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛ. 320.577,14€ ( ΜΕ ΦΠΑ 24%)


Θέμα 5ο :
ΕΓΚΡΙΣΗ  Ή ΜΗ 1ου  &  2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ  ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ –ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ.  907.233,60€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

 

Θέμα  6ο:  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛ. 1.410.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση