Ποδαρικό στο 2019 για την Οικονομική Επιτροπή Λαμιέων

share on:

Η πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Λαμιεών για το 2019, θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι (12.00) της Τρίτης στην αίθουσα του Δημαρχείου με τα ακόλουθα θέματα προς συζήτηση:


Θέμα 1ο :
ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 78206 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ, ΜΕ Κ.Α. 30.7334.0011
Θέμα 2ο :
ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 76112,2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ – ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»
Θέμα 3ο :
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ                 ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2019

Αφήστε μια απάντηση