Ποιες Περιφερειακές Ενότητες χαρακτηρίζονται… «κουβαρντάδες»

share on:

Με ανοικτή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Στερέας Κώστα Μπακογιάννη και το Περιφερειακό Συμβούλιο ο επικεφαλής της παράταξης «Η Στερεά σε νέα τροχιά» Νίκος Στουπής θίγει το ζήτημα των Χορηγιών της Περιφέρειας προς διάφορους φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Τονίζει ότι ειδικά με τις συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες που διανύει η χώρα, η δίκαιη και λελογισμένη κατανομή των πόρων, με την θέσπιση κανόνων είναι απαραίτητη.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει την αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνει στα Καμένα Βούρλα.

Ακολουθεί η επιστολή:

 «Λαμβάνοντας γραπτώς τα διαθέσιμα στοιχεία που σας επισυνάπτω, για τις χορηγίες που έχει δώσει η Περιφέρεια σε διάφορους φορείς των Περιφερειακών Ενοτήτων από το 2014 έως και το 2018, – αν και ελλειπή σε ορισμένες πλευρές  τους αφού απουσιάζουν τα στοιχεία Βοιωτίας, Φωκίδας για τα έτη 2014-2015-2016, και για Ευρυτανία του 2014 – και αφού τα επεξεργαστήκαμε,  θεωρούμε πως βγαίνουν ορισμένα συμπεράσματα που χρειάζεται να τύχουν της προσοχής όλων μας.

  • Πρώτον, έχουμε μια σαφώς ραγδαία αύξηση των χορηγούμενων ποσών, που αρχίζουν να πλησιάζουν πια μεγάλα χρηματικά νούμερα.
  • Δεύτερον, τη μερίδα του λέοντος παίρνουν πολιτιστικές δραστηριότητες, ακολουθούν οι αθλητικές, και ο τουρισμός ακολουθεί ως τελευταίος πυλώνας, με διαφοροποιήσεις μεταξύ τους από Περιφερειακή σε Περιφερειακή  Ενότητα.
  • Τρίτον, φαίνεται να υπάρχει μια διαφορετική «απλοχεριά» ανάμεσα στις Περιφερειακές Ενότητες, που δεν ανταποκρίνεται στην σχέση πληθυσμιακής πυκνότητας, με «κουβαρντάδες» την Φθιώτιδα και την Βοιωτία, σε σχέση με την πιο «σφικτή» Εύβοια, την «κρατημένη» Ευρυτανία,  και την «λιτοδίαιτη» Φωκίδα.
  • Τέταρτον. Από την προηγούμενη ανάλυση φαίνεται καθαρά πως οι χορηγίες έχουν τυχαίο και ευκαιριακό χαρακτήρα, δεν υπάρχει σχέδιο και κριτήρια για την απόδοσή τους, δεν προηγείται κάποια αξιολόγηση του φορέα που την αιτείται, αλλά ούτε και κατατίθεται ή κρίνεται αξιολογικά το επιφερόμενο της χορηγίας κοινωνικό αποτέλεσμα.

Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, πως στις σημερινές συνθήκες δημοσιονομικού περιορισμού και  ασφυκτικής μείωσης των διατιθέμενων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πόρων , είναι υψηλής προτεραιότητας θέμα , όχι μόνο όσον αφορά το ευνόητο της νομιμότητας των αποφάσεων διαχείρισης του δημόσιου χρήματος , που στην περίπτωσή μας υφίσταται,  αλλά πρωτίστως  και σημαντικότερο, αυτό της ορθολογικής διαχείρισής του, ώστε να δημιουργούνται άμεσα και χειροπιαστά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών.

Δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι ο εθελοντισμός πρέπει να τυγχάνει της υποστήριξης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Προφανώς και χρήζουν ενίσχυσης δραστηριότητες επ ωφελεία των τοπικών κοινωνιών. Άλλο τόσο, όμως θεωρούμε αναγκαίο, όλα αυτά να γίνονται με προγραμματισμό, με εξ αρχής προϋπολογισμένους για το σκοπό αυτό πόρους, με κριτήρια επιλεξιμότητας των αιτούμενων δαπανών, με προϋποθέσεις για την επιλογή των δικαιούχων.

Σε διαφορετική περίπτωση, προφανώς και ελλοχεύει ο κίνδυνος της κατασπατάλησης πόρων, της διοχέτευσής τους σε μη χρήσιμους σκοπούς, της ανισότιμης αξιολόγησης δικαιούχων, της αξιοποίησης τους σε ρουσφετολογικούς σκοπούς και δημιουργίας δεσμών εκλογικής πελατείας .

Δεδομένου επίσης ότι, όπως έχουν τα πράγματα, εισερχόμαστε στο τελευταίο έτος θητείας  του παρόντος Περιφερειακού Συμβουλίου, θέλουμε να πιστεύουμε πως η Διοικητική πλειοψηφία οφείλει να αποφύγει τον πειρασμό αξιοποίησης του Δημόσιου χρήματος προς άγρα εκλογικής πελατείας.

Για όλα αυτά και προτείνουμε , στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, να συζητηθεί ως θέμα Ημερήσια Διάταξης το εν λόγω πρόβλημα, να αποφασισθούν τα ποσά και ο τρόπος διάθεσης τους ως χορηγίες προς μαζικούς φορείς από εδώ και πέρα.

Σε ότι μας αφορά, όπως ήδη έχουμε καταθέσει στην Οικονομική Επιτροπή, δεν είμαστε διατεθειμένοι πλέον, όσο αυτό δεν γίνεται, να συναινέσουμε στην διάθεση χορηγιών χωρίς κανόνες και αρχές».

Αφήστε μια απάντηση