Που προτείνει η Κοινωνική Συμμαχία να πάει το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Κωσταλεξίου

share on:

Στην 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με αφορμή την διαπίστωση της τρίχρονης καθυστέρησης της προσωρινής μετεγκατάστασης του Ε.Ε.Ε.ΕΚ από το Κωσταλέξι και την αναστάτωση που επικρατεί στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών για την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της λύσης για συστέγαση του 9ου γυμνασίου με το Ε.Ε.Ε.ΕΚ, η “Κοινωνική Συμμαχία” κατέθεσε ρεαλιστικές προτάσεις:

  1. Άμεση παραχώρηση οικοπέδου του δήμου με ταυτόχρονη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας προκειμένου να δοθεί μόνιμη και άρτια λύση στέγασης του ΕΕΕΚ, σε δικές του σύγχρονες εγκαταστάσεις.
  2. Διεκδίκηση, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδότησης μέσα από το 4ο κοινοτικό πλαίσιο για κατασκευή σχολείου για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
  3. Προσωρινή μεταφορά του Ε.Ε.Ε.ΕΚ στο χώρο των εκπαιδευτηρίων Μπούκαλη για προσωρινή εγκατάσταση, μετά από τις απαραίτητες και κατάλληλες παρεμβάσεις στους χώρους του, αφού ούτε στο 9ο γυμνάσιο έχουν ξεκινήσει ακόμα οι παρεμβάσεις και αφού ούτως ή άλλως μιλάμε για τη νέα σχολική χρονιά έτσι αποφεύγονται πιθανά προβλήματα στο 9ο γυμνάσιο.
  4. Πίεση στις διευθύνσεις της εκπαίδευσης προκειμένου να εισακουστούν οι σύλλογοι γονέων και να γίνει μία συνολική μελέτη και πρόταση αξιοποίησης όλων των κτιριακών δομών της εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη και το δημογραφικό πρόβλημα της πατρίδας.
  5. Έτσι πιστεύουμε ότι το δημοτικό συμβούλιο στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και συμβάλλει στην ορθή ανάπτυξη και λειτουργία των σχολείων αυτών ανταποκρινόμενο στον ρόλο ευθύνης που έχει γενικότερα για την εκπαίδευση στην περιοχή.

Αφήστε μια απάντηση