Φθιώτιδα

Προσύμφωνο συναντίληψης & συνεργασίας με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας

Σήμερα το πρωί  με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας υπογράφηκε προσύμφωνο συναντίληψης & συνεργασίας μεταξύ των επιστημονικών, επαγγελματικών φορέων/συλλόγων της Π. Ε. Φθιώτιδας καθώς και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το προσύμφωνο υπογράφηκε μεταξύ του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας το οποίο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Αθ. Κυρίτσης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το οποίο εκπροσώπησε ο Αντιπρύτανης Ι. Αναγνωστόπουλος, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – 8ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας το οποίο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Δ. Πασπάλης, του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας τον οποίο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Χ. Γεωργίου, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας & του Γεωπονικού Συλλόγου Π.Ε. Φθιώτιδας – Ευρυτανίας εκπροσωπούμενα από τον Ευ. Μόσχο, του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας τον οποίο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Αθ. Μακρυγιάννης, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τμήμα Ανατολικής Στερεάς το οποίο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Αθ. Λυκόπουλος, του Οδοντιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας τον οποίο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Εμ. Ευδωρίδης, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών Φθιώτιδας την οποία εκπροσώπησε ο Πρόεδρος  Λ. Μπράζας & της Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Ανατ. Στερεάς Ελλάδος εκπροσωπούμενης από την ταμία Β. Λιάπη.

Όλα τα συνεργαζόμενα μέρη με την υπογραφή του προσυμφώνου διαβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να ενώσουν τις δυνάμεις τους & να συνεργασθούν στενά στο πλαίσιο ενός Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, στη βάση των αρχών της ισότητας, της αμοιβαιότητας και της προωθήσεως του κοινού δημόσιου συμφέροντος, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και διαθέτοντας κάθε μέσο για την εξυπηρέτηση των κοινών τους δράσεων.

Μεταξύ άλλων, συμφώνησαν στην από κοινού διερεύνηση, σχεδιασμό, προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση δράσεων που θα εμπίπτουν στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας οι οποίοι θα περιγράφονται και θα αναλύονται στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας που θα προετοιμασθεί και θα εγκριθεί από τα Διοικητικά τους Συμβούλια και τα αρμόδια όργανα.

Για να υλοποιηθεί ο συγκεκριμένος σκοπός, θα συσταθεί Ομάδα Εργασίας από εκπροσώπους όλων των συμβαλλόμενων μερών για να καθορισθεί το πλαίσιο της συνεργασίας που θα συμβάλλει στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας καθώς & στο συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών.

Σχετικές αναρτήσεις

Στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ ο εμπαιγμός δεν περνάει

efthia

Νέα έργα, μελέτες και παρεμβάσεις εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό

efthia

Αναβαθμίζονται τα φανάρια σε κόμβους της Δυτικής Λαμίας

efthia
Φόρτωση....