Ευθέα Λόγια

Πρόκληση Ντίνου Τσαμαδιά σε Δήμο Λαμιέων και Περιφέρεια Στερεάς…

Το 2000, είχε εισαχθεί ρύθμιση στον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Δήμου Λαμιέων, με στόχο τη διεύρυνση και εμβάθυνση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της δίκαιης διαχείρισης των χρηματικών πόρων του Δήμου.

Η ρύθμιση είχε συνταχθεί και εισαχθεί, από τον υπογράφοντα, ως Πρόεδρό του ΔΣ.

Παρά τις πίσω από την κουρτίνα μουρμούρες και γκρίνιες ορισμένων, κυρίως της δημοτικής ομάδας στην οποία και ανήκα, δεν υπήρξε δημόσιος αντίλογος.

Είχε ψηφισθεί ομοφώνως.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, με το κλείσιμο κάθε έτους και εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος 2 ή 3 μηνών του επόμενου (δεν θυμάμαι ακριβώς) ο Δήμαρχος υποχρεούνταν να καταθέτει απολογιστικά στοιχεία, όχι μόνο, ανά κωδικό, του ύψους των δαπανών, αλλά και των αποδεκτών αυτών των δαπανών (αθροιστικά).

Με την εφαρμογή της ρύθμισης θα καθίσταντο εμφανείς οι τροχιές των χρηματικών πόρων και οι αποδέκτες των ετήσιων δημοτικών δαπανών, όταν ετησίως αθροιστικά, υπερέβαιναν το ύψος, πχ των 1000 ευρώ.

Έτσι, θα καθίσταντο εμφανείς οι ενδεχόμενες σχέσεις στοργής της δημοτικής αρχής προς διάφορα «υποκείμενα» της οικονομίας.

Είναι προφανές ότι μόνο με την εφαρμοζόμενη παρουσίαση των ετήσιων απολογιστικών δαπανών (πχ στον κωδικό Χ να καταχωρούνται 2.000.000 ευρώ), η πληροφορία που δημοσιοποιείται είναι ατελέστατη.

Με εφαρμογή της ρύθμισης πηγαίναμε ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά.

Θα παρακολουθούνταν οι ροές των χρημάτων και θα εντοπίζονταν οι, ενδεχομένως, προτιμώμενοι αποδέκτες.

Αποδεικνύονταν έτσι αν οι ροές του χρήματος όδευαν προς συγκεκριμένα ταμεία εκτός συνθηκών ανταγωνισμού, ενώ οι παρέχοντες το σχετικό αγαθό (υλικό ή άυλο) ήταν πολλοί περισσότεροι.

Σε αυτή την περίπτωση, με τη ρύθμιση, δίνονταν η δυνατότητα να ερευνηθεί και να ελεγχθεί το «γιατί»;

Στους υποστηρικτές της ρύθμισης υπήρχε η προσδοκία ότι με την πιστή εφαρμογή της θα αποκαλύπτονταν ή θα αποτρέπονταν τα δίκτυα και η ενδεχόμενη διαπλοκή δημοτικής αρχής και επιχειρηματιών.

Επιχειρηματιών οι οποίοι σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν εις βάρος συναδέλφων τους και σε τελική ανάλυση εναντίον του υγιούς ανταγωνισμού.

Έτσι θα αποφεύγονταν η μακροχρόνια βλάβη του Δήμου, των δημοτών, αλλά και της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Σημειώνεται ότι με την αποχώρησή μου από τα δημοτικά πράγματα, το 2002, η ρύθμιση αδρανοποιήθηκε και πιθανόν να έχει αφαιρεθεί και από τον κανονισμό του Δ.Σ.

Χάθηκε μέσα στη σιωπή, που εντέχνως προκαλούν οι «κόμβοι» των «πονηρών δικτύων».

Σημειώνεται ότι για τη ρύθμιση, δημοσίως κριτικές δεν ακούστηκαν ποτέ.

Η ρύθμιση έχει εφαρμοστεί με επιτυχία, από τον υπογράφοντα και συνεργάτες του σε δύο δημόσιες δομές, που είχε την τιμή να διοικήσει επί 9 χρόνια.

Έχει τύχει καθολικής αποδοχής από εκατοντάδες εμπλεκόμενους δημόσιους λειτουργούς και επιχειρηματίες.

Είναι γνωστό ότι στη ελληνική πραγματικότητα, δυστυχώς, πλεονάζουν η υποκρισία και τα παθογόνα δίκτυα.

Δίκτυα τα οποία πολλές φορές απομυζούν ή δεν αξιοποιούν κατά τον βέλτιστο τρόπο, τους σε κάθε περίπτωση περιορισμένους δημόσιους πόρους.

Οι «κόμβοι» των δικτύων, χειρίζονται τους πόρους με τέτοιους τρόπους, ώστε η κοινωνία να μην λαμβάνει τη μέγιστη ανταπόδοση.

Εξακολουθώ να πιστεύω σταθερά ότι η ρύθμιση δύναται να υπηρετεί το μακροχρόνιο συμφέρον του Δήμου, της Περιφέρειας, των δημιουργικών πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Δύναται να υπηρετεί τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη.

Πιστεύω ότι, έστω και τώρα, πρέπει θεσμικά να θωρακίσουμε το Δήμο μας και την Περιφέρειά μας, έναντι ενδεχόμενων ροπών φυσικών προσώπων προς την ανομία, την αδιαφάνεια και την αδικία.

Συμπερασματικά, είναι καιρός να συμφωνήσουμε στο Δήμο και την Περιφέρειά μας, ότι τα πολλά λόγια, οι πολλές φωτογραφίες και η κούφια δημοσιότητα, δεν λύνουν προβλήματα.

Για εμάς, αποτελούν κατακριτέα τακτική, οι δημόσιες σχέσεις με δημόσιο χρήμα, οι επιφανειακοί και συνήθως υποκριτικοί καθωσπρεπισμοί.

Το χρέος των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών είναι να συμπληρώνουν με συγκεκριμένες ρυθμίσεις το θεσμικό πλαίσιο των δομών, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία παθογόνων δικτύων, που τρέφουν την αδιαφάνεια και τη διαπλοκή.

Να σέβονται και να αξιοποιούν βέλτιστα και το τελευταίο ευρώ υπέρ των πολιτών.

Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αδιαφορεί για την κυοφορία αντιπαραγωγικών παθογόνων δικτύων τα οποία όταν διαμορφώνονται σπρώχνουν σε «μαύρες τρύπες» πόρους των δημοτών και ευρύτερα των πολιτών της περιφέρειας και της χώρας

Είναι απαράδεκτη από ηθικής απόψεως, αντιδημοκρατική, μακροχρονίως καταστροφική για την κοινωνία και την πολιτική, άδικη για τους καλούς πολίτες και εναντίον της υγιούς επιχειρηματικότητας, η δόμηση δικτύων με λάβαρο το δόγμα: «όποιος συμμετέχει στο δίκτυο Ψ δεν πείνασε ούτε αυτός ούτε τα παιδιά του».

Οι πολίτες του Δήμου Λαμιέων, της Περιφέρειας και της χώρας έχουμε όχι μόνο δικαίωμα, αλλά και χρέος, να απαιτούμε το κλείσιμο των «μαύρων οπών» για τους κοινούς πόρους μας, αλλά και να απαιτούμε από τις δημοτικές / δημόσιες δαπάνες, τα περισσότερα και ποιοτικότερα αγαθά (υλικά και άυλα / υπηρεσίες).

Έχουμε δικαίωμα και χρέος να τερματίζουμε αμέσως ως απαράδεκτα και καταστροφικά τα παίγνια του τύπου «παίρνω 10, μοιράζω 4, ενθυλακώνω 6» και να εξοστρακίζουμε τους επιτήδειους παίκτες τους.

Θεωρώ ότι και αυτοί που μοιράζονται τα 4, αντιλαμβάνονται ότι τα παίρνουν έμμεσα από τους έντιμους και δημιουργικούς πολίτες και όχι από την κληρονομιά της γιαγιάς του κεντρικού «κόμβου».

Έχουμε δικαίωμα και χρέος να απαιτούμε οι κοινοί πόροι μας να πιάνουν τόπο και πρωτίστως να γίνονται επενδύσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, της απασχόλησης και της ευημερίας.

Έχουμε δικαίωμα και χρέος να ζητούμε συγκεκριμένες εξηγήσεις για τις διαδρομές των κοινών πόρων μας.

Κλείνοντας το παρόν σημείωμα, καλώ δημοσίως, τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Ε. Καραϊσκο, τον Περιφερειάρχη κ. Θ. Σπανό, καθώς και τους επικεφαλείς των άλλων δημοτικών και περιφερειακών συνδυασμών, να εξηγήσουν στους πολίτες αν προτίθενται να θεσπίσουν και να θέσουν σε εφαρμογή ρύθμιση, η οποία να θωρακίζει διαχρονικά τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη.

Κωνσταντίνος Π. Τσαμαδιάς

Ομότιμος Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

πρ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων

Σχετικές αναρτήσεις

Λαμία: Μερικές σκέψεις με αφορμή τις πρόσφατες δημαιρεσίες

efthia

Μια ακόμη αναφορά για τα σκουπίδια στον Προφήτη Ηλία Λαμίας

efthia

Μας έχει «μπλοκάρει» ο Αη Βασίλης!

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο