Πρόσκληση από την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας

Η εταιρεία «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας» προκήρυξε την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων που αφορούν παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας».

Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των δικαιούχων αρχίζει την 16η Απρίλη με καταληκτική ημερομηνία την 29η Ιούνη για όλα τα Υπομέτρα & τις Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.

Η Αναλυτική Πρόσκληση, οι οδηγοί και τα παραρτήματά της είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.fthiotiki.gr

.

Αφήστε μια απάντηση