Αιτήσεις για πρόσληψη υπαλλήλου στον (ΚοιΣΠΕ) «ΑΝΕΜΩΝΗ»

share on:

O Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) «ΑΝΕΜΩΝΗ» ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός ατόμου για την λειτουργία του.

Ειδικότερα ο  Κοι.Σ.Π.Ε Φθιώτιδας – Ευρυτανίας «ΑΝΕΜΩΝΗ» στο πλαίσιο στελέχωσης των υπηρεσιών του θα προβεί σε πρόσληψη ενός διοικητικού υπαλλήλου με σύμβαση ημιαπασχόλησης αορίστου χρόνου στην πόλη της Λαμίας με τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 2. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, και υπηρεσιών διαδικτύου.
 3. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Εκτός των απαραίτητων παραπάνω προσόντων θα συνεκτιμηθούν στην αξιολόγηση τα εξής:

 1. Άριστες οργανωτικές ικανότητες.
 2. Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες.
 3. Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 4. Ανάληψη πρωτοβουλιών και αίσθημα ευθύνης.
 5. Ικανότητα εργασίας σε ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.
 6. Προηγούμενη εμπειρία σε κοινωνική επιχείρηση με ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
 7. Γνώση του πεδίου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
 8. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 9. Συστατικές επιστολές.

 Τα βιογραφικά σημειώματα θα γίνονται δεκτά μέχρι τις  9 Απρίλη 2020, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση koispeanemwni@gmail.com (Πληροφορίες στο τηλ. 2231066377)

Αφήστε μια απάντηση