Σεμινάρια Επαγγελματιών-Βιοτεχνών στη Λαμία

share on:

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών Φθιώτιδας σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ – Παράρτημα Θεσσαλίας – Φθιώτιδας, δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων:

  1. Επιμόρφωση εργοδοτών (είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου) αλλά και αυτοαπασχολούμενων, για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας Β΄ και Γ΄ επικινδυνότητας, κατ΄ εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 23445/1491/23-05-2017 ( ΦΕΚ Β΄1962) – προγράμματα 2017.

Μετά την επιμόρφωση  οι συμμετέχοντες   παραλαμβάνουν βεβαίωση που τους επιτρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους.

Για την  Β΄ Κατηγορία επικινδυνότητας: Ώρες επιμόρφωσης 35 (7 ημέρες των 5 ωρών) .

Για την  Γ΄ Κατηγορία επικινδυνότητας: Ώρες επιμόρφωσης 10 (2 ημέρες των 5 ωρών) .

  1. «Βασικές αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων», σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΕΤ, για αυτοαπασχολούμενους, εργοδότες και εργαζόμενους που χειρίζονται τρόφιμα.

Οι όροι και οι διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος καθώς και η διαδικασία των εξετάσεων για την έκδοση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης από τον ΕΦΕΤ, καθορίζεται με εγκύκλιο που έχει εκδώσει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου επιτυγχάνεται αφενός η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την υπάρχουσα νομοθεσία και αφετέρου η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Ώρες Επιμόρφωσες : 10 (2 ημέρες των 5 ωρών)

 

***  Όλα τα σεμινάρια για τον ΕΦΕΤ και Τεχνικού Ασφαλείας  θα πραγματοποιηθούν στην  αίθουσα της Ομοσπονδίας.

***  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μεριμνήσουν το συντομότερο δυνατόν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα σεμινάρια, διότι απαιτείται εύλογος χρόνος μέχρι την υλοποίησή τους.

***  Πληροφορίες στο γραφείο της Ομοσπονδίας ΕΒΕ (Όθωνος 3, Λαμία, κα Ράρρα Δέσποινα τηλ. 2231023277).

 

Αφήστε μια απάντηση