Σε απόσυρση 3.627 οχήματα μέσα στο 2018 στη Στερεά Ελλάδα

share on:

Στο πλαίσιο ενημέρωσης & δημοσιοποίησης των στοιχείων της ανακύκλωσης των εγκεκριμένων συστημάτων, ανακοινώθηκαν από τον ΦοΔΣΑ  Στερεάς τα στοιχεία συγκέντρωσης – ανακύκλωσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, ΟΤΚΖ, της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος, ΕΔΟΕ, για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2018.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3627 (τμχ)
ΒΟΙΩΤΙΑ 491
ΕΥΒΟΙΑ 2109
ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1027

Η ανακύκλωση ενός ΟΤΚΖ είναι υποχρεωτική (ΠΔ 116/2004) για την απόσυρση και την οριστική του διαγραφή από το Υπουργείο Μεταφορών και την Εφορία. Το 98% κάθε αυτοκινήτου μπορεί να ανακυκλωθεί.  Με την ανακύκλωση επιτυγχάνεται 76% μείωση ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, 75% εξοικονόμηση ενέργειας, 86% μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 90% εξοικονόμηση πρώτων υλών.

Για την απόσυρση ενός οχήματος, αυτό πρέπει να παραδίνεται σε κάποιο Επίσημο Κέντρο Απόσυρσης Οχημάτων έως τις 20 Δεκέμβρη κάθε έτους.

Αν υπάρχει για αρκετό καιρό ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στην περιοχή σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δήμο που ανήκετε.

Ένα αυτοκίνητο θεωρείται εγκαταλελειμμένο όταν:

– Βρίσκεται σε χώρους ή δρόμους δημόσιους, δημοτικούς, κοινοτικούς, ή σε χώρους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες, τότε το όχημα αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως εγκαταλελειμμένο από τις αρμόδιες αρχές.

– Βρίσκεται σε άλλους χώρους, λιμενικούς, κοινόχρηστους ή μη και σε οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Αρχής.

– Και στην περίπτωση που κάποιο όχημα βρίσκεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Στοιχεία από την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ)

Αφήστε μια απάντηση