Σε πρόγραμμα εκπαίδευσης η Λέσχη Εφέδρων Καταδρομών Στερεάς Ελλάδας

share on:

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση 12 μελών της Λέσχης Εφέδρων Καταδρομών Στερεάς Ελλάδας συμμετέχοντας στο πρόγραμμα κατάρτισης του ΚΕΚ ΟΑΕΔ Λαμίας στη «Διάσωση από βράχο-Βασικές αρχές βουνού και ορειβασίας».

Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η κατάρτιση των εκπαιδευομένων σε θέματα διάσωσης από βράχο – βασικές αρχές ορειβασίας και αναρρίχησης με γενικούς στόχους:

            α. κατάλληλες τεχνικές για την αντιμετώπιση καταστάσεων διάσωσης από βράχο

            β. χρήση και προσαρμογή τυπικού διασωστικού εξοπλισμού

            γ. χρήση καινοτόμου εξοπλισμού διάσωσης.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από 7-15 Σεπτέμβρη με εκπαιδευτή τον Βασίλη Μήτσιο (εκπαιδευτής ορειβασίας αναρρίχησης – οδηγός βουνού) τόσο στο χώρο της Λέσχης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Καρπενησίου – Κεφαλόβρυσου Ευρυτανίας για την πρακτική εκπαίδευση – εξάσκηση.

Από το Ιούλιο 2001 η Λέσχη Εφέδρων Καταδρομέων Στερεάς Ελλάδας εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Εθελοντισμού και εγγράφεται στο μητρώο εθελοντικών οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

            Ο βασικότερος στόχος της Λέσχης είναι η εθελοντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Καθώς όσον ο εθελοντισμός αποτελεί μία εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς όπου το άτομο χωρίς το κίνητρό της υλικής ανταμοιβής προσφέρει τον ελεύθερο του χρόνο για ένα κοινωφελή σκοπό είτε με δική του πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ή φορέα .

Ο εθελοντισμός έρχεται, με άλλα λόγια να αντισταθμίσει την τάση που επικρατεί στις σύγχρονες κοινωνίες να αξιολογούνται όλα σύμφωνα με την χρηματική τους αξία .

Ο σύγχρονος εθελοντισμός προχωρά πέρα από τις παραδοσιακές του μορφές (φιλανθρωπία, αλληλοβοηθητικά σωματεία) και περικλείει μια δυναμική ενεργή συμμετοχή των εθελοντών που εμπλέκονται σε φορείς ή οργανώσεις .

Αφήστε μια απάντηση