Στεφανιογραφίες και στο Νοσοκομείο Λαμίας

share on:

Ξεκίνησε στο Νοσοκομείο Λαμίας η διαγωνιστική διαδικασία μετά την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υγείας για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Ψηφιακού Καρδιαγγειακού Συγκροτήματος Στεφανιογραφίας για τις έναρξης λειτουργίας του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου.

Μετά την υποβολή των απαιτούμενων προς έγκριση μελετών το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε και χρηματοδότησε το Νοσοκομείο με το ποσό τον 625.000€ για την προμήθεια και εγκατάστασή του.

Παράλληλα για την άμεση λειτουργία του εργαστηρίου, έχει προκηρυχθεί από τον Αύγουστο του 2018 η πρόσληψη δύο Επιμελητών Β’ ιατρών Καρδιολόγων (αιμοδυναμιστών) για την έναρξη λειτουργίας του τμήματος και αναμένεται η πρόσληψη τους αφού έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασίες για την επιλογή τους, ενώ πρόσφατα με την προκήρυξη του Μαΐου 2019 προστίθεται ακόμα μια θέση για το συγκεκριμένο εργαστήριο με ιατρό Καρδιολόγο Επιμελητή Α’.

Ταυτόχρονα έχει ορισθεί όλο το υπόλοιπο προσωπικό που θα στελεχώσει την λειτουργία του τμήματος νοσηλευτικό και παραϊατρικό, και έχουν προβλεφθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη εκπαίδευση τους σε μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα, με σκοπό την ασφαλή ετοιμότητα τους  για την άμεση υποστήριξη της λειτουργίας του τμήματος.

Σε συνέχεια της προμήθειας και εγκατάστασης του Αξονικού και του Μαγνητικού Τομογράφου, οι  προσπάθειες μας για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας προς τους πολίτες του Νομού Φθιώτιδας και της ευρύτερης περιοχής, τόσο σε επίπεδο ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού είναι συνεχής και  επίμονη.

 

Αφήστε μια απάντηση