Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Περιφερειάρχης Στερεάς

share on:

Σε ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους Έλληνες Περιφερειάρχες στις Βρυξέλλες, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Φάνης Σπανός.

Πρώτη συνάντηση έγινε με τον Παναγιώτη Πανταζάτο, αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. Στη συνάντηση, ο κ. Πανταζάτος ενημέρωσε τους Περιφερειάρχες για πολιτικά και τεχνικά ζητήματα σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ. Από τη Στερεά Ελλάδα τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στον πραγματικό αναπτυξιακό αντίκτυπο των διαθρωτικών πόρων, πέρα από την «λογιστική άσκηση» της απορρόφησης, ζητώντας ειδικότερα:
• Απλοποίηση των διαδικασιών ούτως ώστε η σχεδιαστική περίοδος του Προγράμματος να βρίσκεται πιο κοντά στην περίοδο υλοποίησή του.
• Θέσπιση μιας δεξαμενής ελεύθερης διαχείρισης από μεριάς Περιφερειών ως μέρος των ΠΕΠ, η οποία θα σχεδιάζεται από κάτω προς τα πάνω, σχεδιασμένη καθαρά με βάση τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Ακολούθησε συνεδρία με την Carmen Preising, Επικεφαλής του Γραφείου Επιτρόπου για το Περιβάλλον, τη Θάλασσα και την Αλιεία, με θέμα τη νέα Περιβαλλοντική Πολιτική της Ε.Ε. «Green Deal». Ο κ. Σπανός, έθεσε τον προβληματισμό σχετικά με την κοστολογική επιβάρυνση των ελληνικών βιομηχανιών και την περαιτέρω υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς τους στην παγκόσμια αγορά.

Η τρίτη συνεδρία έλαβε χώρα υπό την Dubravka Suica, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επίτροπο για τη Δημοκρατία και το Δημογραφικό και είχε ως θέμα την επικείμενη συνδιάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς έθεσε ερωτήματα και προβληματισμούς για στρατηγικές επιλογές και τον χαρακτήρα της Κοινότητας και ειδικότερα:
• Τη δυνατότητα θέσπισης αυστηρότερου πλαισίου εφαρμογής των πολιτικών της Ε..Ε, έναντι των σημερινών χλιαρών μηχανισμών με τις αιρεσιμότητες και τα αντικίνητρα.
• Της πολιτικής ενδυνάμωσης της Ε.Ε. ούτως ώστε η πολιτική ισχύς της, να καταστεί ανάλογη με την οικονομική.
• Εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην κατεύθυνση της Κοινής Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Ελλάδα.

Ακολούθησε ενημερωτική συνάντηση με τους Γιώργο Αλεξάκη και Ελένη Μαργιάνου, πολιτικό και υπηρεσιακή επικεφαλής αντίστοιχα του Δικτύου Παραθαλασσίων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR). Στο Δίκτυο συμμετέχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Συνάντηση έγινε επίσης και με τον Μαργαρίτη Σχοινά, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είχε ως θέμα τις στρατηγικές πολιτικές της Ευρώπης, όπως η «Ψηφιακή Ευρώπη», η διαχείριση – ενσωμάτωση πληθυσμών από άλλες χώρες, το Green Deal κ.α. O Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας τοποθετήθηκε για τα ζητήματα που άπτονται της επικαιρότητας και ειδικότερα επιχειρηματολόγησε γιατί οι Περιφέρειες είναι τα ζωντανά, αναπτυξιακά κύτταρα της χώρας.

Η τελευταία συνάντηση του κ. Σπανού ήταν με το στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Πέτρο Αγγελόπουλο, με τον οποίο συζήτησαν διεξοδικά τη νέα ΚΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2021-27.

Στο πλαίσιο της παραμονής του στις Βρυξέλλες, ο Περιφερειάρχης ανταποκρίθηκε και στο κάλεσμα σε δείπνο των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει μαζί τους απόψεις για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τη σχέση της ΕΕ με αυτές.

Αφήστε μια απάντηση