Στην οδό Φιλίας το φετινό παζάρι της Λαμίας από 9-15 Σεπτέμβρη

share on:

Από 9 μέχρι 15 Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθεί φέτος το παζάρι στη Λαμία. Οι παράγκες θα στηθούν κατά μήκος της οδού Φιλίας που βρίσκεται δυτικά της ΠΕΛ.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Λαμιέων Γιώργος Λάμπρου, σε περίπτωση που τακτοποιηθούν κάποιες διαδικαστικές εκκρεμότητες από πλευράς ΠΕΛ, τότε το παζάρι θα μεταφερθεί σε χώρο εντός της ΠΕΛ.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής έγινε γνωστό ότι το κόστος ενοικίασης των παραγκών φέτος θα είναι 550 ευρώ (α’ κατηγορία), 450 ευρώ (β’ κατηγορία) και 50 ευρώ (γωνίες), ενώ την όλη διοργάνωση θα επιμεληθεί η Δημοτική Αρχή.

Το θέμα του παζαριού αναμένεται να απασχολήσει και την αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, όπου θα συζητηθεί ο κανονισμός του παζαριού, η μεταβίβαση της αρμοδιότητας έκδοσης αδειών συμμετοχής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καθώς και η συγκρότηση της επιτροπής για το παζάρι 2017.

Η αυριανή συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 18.30, με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ειδικότερα τα θέματα που θα τεθούν σε συζήτηση κι έγκριση:

Θέμα 1 : (7η) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

Θέμα 2 : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ κ.κ. ΠΕΣΛΗ, ΤΣΟΥΛΟΥΦΑ

Θέμα 3 : ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

Θέμα 4 : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  ΣΤΟ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

Θέμα 5 : ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΕ Ο ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ., Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Θέμα 6 : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 257/2017 ΑΔΣ (ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΔ 80/2016, ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΗΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ) &  ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

Θέμα 7 : ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα 8 : ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ,ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ , ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Θέμα 9 : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗTΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ , ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Θέμα 10 : ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Θέμα 11 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Θέμα 12 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Θέμα 13 : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ , ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Θέμα 14 : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Θέμα 15 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Θέμα 16 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 218/2017 ΑΔΣ

Θέμα 17 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Θέμα 18 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Θέμα 19 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Θέμα 20 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Θέμα 21 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Θέμα 22 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡ. 14 Ν. 4071/2012, ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 48 Ν. 4325/2015)

Θέμα 23 : ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ  ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΖΑΡΕΣ» & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΗ

Θέμα 24 : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡ. 9/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΚ ΔΕΛΦΙΝΟΥ, 10/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΚ ΡΟΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 11/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΚ ΛΥΧΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα 25 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»

Θέμα 26 : ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΑΡ. 26/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΣΤΗΝ  1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017.

Θέμα 27 : ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΑΡ. 25/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΛ , ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ –  ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΛ.

Θέμα 28 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ (ΕΠΖ)

Θέμα 29 : ΠΕΡΙ ΑΡΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΠΑΤΗΣ,  ΕΥΖΩΝΩΝ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΔΑΜΑΣΤΑΣ   ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΕΠΖ)

Θέμα 30 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΑΣ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗ ΣΤΟ Ο.Τ 23 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΤΑΜΑΡΙΑ – ΑΦΑΝΟΣ , ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (ΕΠΖ)

Θέμα 31 : ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ ΛΑΜΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ   ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Θέμα 32 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ-ΕΙΣΟΔΟΥ, ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 83

Θέμα 33 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5.870,00 €

Θέμα 34 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 5ο-7ο-11ο-8ο-22ο ΤΟΥ ΔΛ»

Θέμα 35 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Θέμα 36 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 37 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 38 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

 

Αφήστε μια απάντηση