Στις 21 Οκτώβρη συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς

share on:

 Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 21 Οκτώβρη στις 12 το μεσημέρι, στη Λαμία, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Αναλυτικά:

Θέμα  1ο  Συζήτηση για το προσφυγικό και λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής, η οποία θα εισηγείται προτάσεις για πρωτοβουλίες και ενέργειες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού για το εν λόγω θέμα.

Θέμα 2ο  »Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 124/21-6-2019 απόφασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με θέμα “Έγκριση δέκα (10) θέσεων πρακτικής άσκησης των μαθητών του ΕΠΑ. Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ και πέντε (5)   θέσεων πρακτικής άσκησης για μαθητές του ΕΠΑ. Λ. – Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας για την Π. Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Θέμα  3ο  Έγκριση πρόσληψης ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της ΠΕ Βοιωτίας.

Θέμα  4ο  Έγκριση πρόσληψης ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της ΠΕ Εύβοιας.

Θέμα  5ο  »Εκλογή εκπροσώπων περιφερειών στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ. Π.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π. Δ. 74/2011 (Φ.Ε.Κ. 181/τ.  Α΄/22-8-2011)

Θέμα  6ο  Ορισμός εκπροσώπου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Δ.Σ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχείριση και Διοίκηση Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ

Θέμα  7ο  Ορισμός εκπροσώπων Περιφερειακού Συμβουλίου σε επιτροπές

Θέμα  8ο  Ορισμός μελών του Δ.Σ. της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και συντομογραφικά «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.»”.

Θέμα  9ο Ορισμός Εκπροσώπου Περιφερειακού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΠΕΠΨΥ – ΠΕ Φθιώτιδας

Θέμα 10ο  Ορισμός Εκπροσώπου μας με τον αναπληρωτή του για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος (ΕΔΠ) του τοπικού προγράμματος με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 του  ΕΠ.ΑΛ.Θ 2014-2020 «CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ»

Θέμα 11ο  Ορισμός Εκπροσώπου μας με τον αναπληρωτή του για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος (ΕΔΠ) του τοπικού προγράμματος με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 ΤΟΥ ΕΠ.ΑΛ.Θ 2014-2020 «CLLD/LEADER ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ».

Θέμα  12ο  Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα  13ο  Έγκριση κανονισμού λειτουργίας  της Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα  14ο  Έγκριση πρότασης ωρίμανσης έργων για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Θέμα  15ο  Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2019 (τροπ. 04)

Θέμα  16ο  Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 06)

Θέμα  17ο  Ανάκληση της αρ. 350/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω αλλαγής κυρίου του έργου και εκ νέου έγκριση σύναψης  και αποδοχή των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογών Α.Π.Ε. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου» και  εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

Θέμα  18ο  Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  (ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας της υπηρεσίας με τίτλο : «Δράσεις ανάπτυξης της Mελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση ΙΙ : καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών και βιοκλιματικών δεδομένων, συγκέντρωση και επεξεργασία δειγμάτων», ως προς το  συμβαλλόμενο μέλος

Θέμα  19ο  α) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του «Ινστιτούτο Prolepsis» για το έργο:  «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-“ΔΙΑΤΡΟΦΗ”  σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  για το σχολικό έτος 2019 – 2020». β) Ορισμός μελών στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Θέμα  20ο  Έγκριση Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών ετών 2020 – 2022 Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας  & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κων/νος Μπακομήτρος

Θέμα  21ο  Άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στη  Τράπεζα της Ελλάδος

Θέμα  22ο  6η Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Αφήστε μια απάντηση