Περιφέρεια

Στο Περιφερειακό της Πέμπτης το πρόγραμμα αναδασμών στη Στερεά

Την ερχόμενη Πέμπτη 29 Ιούνη, στις 12 το μεσημέρι, στην αίοθουσα της οδού Αινιάνων στη Λαμία, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Θέμα 1ο Μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της 6ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση, οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαμία στην Λίμνη, έδρα του Δήμου Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας Ευβοίας.

Θέμα 2ο Έγκριση Προγράμματος Αναδασμών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017.

Θέμα 3ο Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ «ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ».

Θέμα 4ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δήμου Λαμιέων και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Θέμα 5ο Έγκριση δέκα οκτώ (18) θέσεων πρακτικής άσκησης των μαθητών του ΕΠΑ. Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για την Π.Ε. Φθιώτιδας.

Θέμα 6ο Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 7/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο έργο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG MED”, με τίτλο « Innovative cultural and creative clusters in the MED area – Καινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή ‘4DED » και ακρωνύμιο «CHIMERA».

Θέμα 7ο Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 8/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο έργο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG EUROPE”, με τίτλο « Regional Creative Industries Alliance-Συμμαχία Περιφερειακών Δημιουργικών Κλάδων – Από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες στις βέλτιστες πολιτικές Περιφερειών στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» και ακρωνύμιο «RCIA».

Θέμα 8ο Ανάκληση της αριθμ 58/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “ Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του «Ινστιτούτο Prolepsis» για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Π.Ε. Βοιωτίας Εύβοιας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016 – 2017

Θέμα 9ο Ανάκληση της αριθμ 59/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016 – 2017»

Θέμα 10ο Ανάκληση της 105/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για Ενίσχυση των Δημόσιων Δομών Υγείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με υγειονομικό και λοιπό υλικό.

Θέμα 11ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2017.

Θέμα 12ο Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ 02)

Θέμα 13ο Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων στα πλαίσια του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΣΜΗΝΙΟΥ ΕΩΣ ΠΕΥΚΙ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» της ΣΑΜΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Κ.Α. 2016ΜΠ06600002».

Θέμα 14ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτημάτων της με τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ για το έργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ- Β΄ ΦΑΣΗ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 15ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Αγράφων για το έργο «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ» Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 16ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Καρπενησίου για το έργο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ-ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 17ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Καρπενησίου για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 18ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Καρπενησίου για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 19ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Καρπενησίου για το έργο «ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 20ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Καρπενησίου για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 21ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Καρπενησίου για το έργο «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 22ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 23ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων, στα πλαίσια του ενάριθμου της ΣΑΕΠ566 με κ.α:2016ΕΠ56600002, τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 ΚΑΙ 2017» και προϋπολογισμό 1.200.000,00€.

Θέμα 24ο Έγκριση πίνακα υποέργων, στα πλαίσια του ενάριθμου της ΣΑΕΠ 566 με

κ.α:2014ΕΠ56600008, τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015,2016 & 2017» και προϋπολογισμό 6.467.439,96€.

Θέμα 25ο Πρόταση τροποποίησης της ΣΑΕΠ566 για το ΠΔΕ έτους 2017.

Θέμα 26ο Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων του ενάριθμου: 2013ΕΠ06600009 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 066

Θέμα 27ο Έγκριση πρότασης τροποποίησης των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ 066, ΣΑΕΠ766 , ΣΑΕΠ166, ΣΑΜΠ 066 και ΣΑΜΠ 766 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 28ο 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 29ο Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αρ. 243/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον Προϋπολογισμό του έτους 2017 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

Σχετικές αναρτήσεις

Ολοκληρώθηκε το συνέδριο του Διστόμου

efthia

Μία πτήση – αμέτρητες επιλογές στην Κρήτη και την Κεντρική Ελλάδα

efthia

Άνοιξε η «Ψηφιακή Πύλη» της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο