Φθιώτιδα

Στο ΦΕΚ τα Κόκκινα Σπίτια Μαλεσίνας

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β’ αριθ. 3574, 4.8.2021, η Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4778/2021, των όρων της παραχώρησης, καθώς και των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής αυτής», σχετικά με τα «Κόκκινα Σπίτια Μαλεσίνας».

Σημειώνεται ότι η Υπουργική Απόφαση προέκυψε κατόπιν συνεργασίας του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, του Δήμου Λοκρών και τοπικών παραγόντων.

Καλούμε τους 259 πολίτες, που καταρχήν έχουν εκδηλώσει προκαταρκτικό ενδιαφέρον, αλλά και όσους άλλους είναι δικαιούμενοι υποβολής αίτησης, να προσκομίσουν άμεσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Επιτροπή εξέτασης αιτήσεων και γνωμοδότησης για την παραχώρηση εκτάσεων του άρθρου 28 του ν. 4778/2021, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι 30/9 και στη συνέχεια να εκδοθούν οι παραχωρητήριοι τίτλοι από το Υπουργείο Οικονομικών.

Πρόσκληση υποβολής αίτησης από το Δήμο Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών, σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 97002 ΕΞ 2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3574, τ. Β’ , 04.08.2021), προσκαλεί τους κατοίκους της Μαλεσίνας, των οποίων τα ακίνητα βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το Β.Δ της 29ης.07.1894 (Β’ 83) ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας που συστάθηκε δυνάμει του νόμου ΡΜΘ’ της 5ης.01.1866 «περί συνοικισμών» (Α’ 8) προς αποκατάσταση σεισμοπαθών, από τη Δευτέρα 9 Αυγούστου ως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021, όπως προσκομίσουν στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεσίνας τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, ακριβής διεύθυνση κατοικίας, ορισμός αντικλήτου εντός της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου κείται το προς παραχώρηση ακίνητο, καθώς και το σύνολο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.
  2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α)    Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου εξαρτημένο στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ΄ 87 και απόσπασμα επί αυτού του ορθοφωτοχάρτη που θα απεικονίζει την υπό παραχώρηση ιδιοκτησία. Στο υπόμνημα του τοπογραφικό διαγράμματος θα υπάρχει, βεβαίωση του συντάξαντα το διάγραμμα μηχανικού, η οποία θα αφορά το απεικονιζόμενο ακίνητο, σε σχέση με τη θέση, το σχήμα και την έκταση, που αυτό εμφανίζεται στις κτηματολογικές εγγραφές,

β)    αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9), από την οποία προκύπτει η δήλωση προς τις φορολογικές αρχές του υπό παραχώρηση ακινήτου,

γ)    πιστοποιητικό της αρμόδιας πολεοδομίας για το χαρακτηρισμό του ακινήτου ως εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 29.7.1894 (Β΄ 83) ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας,

δ)    έγγραφη δήλωση του αιτούντος προς την οικεία Κτηματική Υπηρεσία, με την οποία παραιτείται, υπό τον όρο έκδοσης του παραχωρητηρίου, από οποιαδήποτε απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, που σχετίζεται με το υπό παραχώρηση ακίνητο,

ε)    τίτλους, εφόσον υπάρχουν,

στ)  οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχει.

ζ)     αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του αρχικού δικαιούχου και για κάθε έναν από τους αποβιώσαντες εξ αδιαθέτου κληρονόμους του μέχρι τους αιτούντες εφόσον αυτά μπορούν να χορηγηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου ή σε διαφορετική περίπτωση, βεβαίωση του οικείου Δήμου ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία χορήγησης τέτοιας πράξης.

η)    αντίγραφα των πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την κληρονομική διαδοχή των αιτούντων και των λοιπών συγκληρονόμων τους μέχρι τον αρχικό δικαιούχο, ανεξαρτήτως της κατάθεσης αίτησης από όλους τους συγκληρονόμους. Στην περίπτωση μη κατάθεσης αίτησης από όλους τους συγκληρονόμους, συνυποβάλλεται δήλωση παραίτησης των μη αιτούντων συγκληρονόμων από το σχετικό δικαίωμα, άλλως αναστέλλεται η πρόοδος της διαδικασίας και δημοσιεύεται με δαπάνες των αιτούντων πρόσκληση σε μία (1) τοπική και μία (1) εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα για την υποβολή αίτησης σε όσους έχουν έννομο συμφέρον εντός 30 ημερών από την τελευταία δημοσίευση. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής και εάν δεν υποβληθεί αίτηση συνεχίζεται η διαδικασία αναγνώρισης του αναλογούντος ποσοστού συγκυριότητας στον αιτούντα-συγκληρονόμο.

θ)    κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο διακατοχής του ακινήτου ή σύνδεσης του αιτούντος με τον αρχικό δικαιούχο, αποκλειομένου του όρκου ως αποδεικτικού μέσου.

Μαρτυρικές καταθέσεις επιτρέπονται για την απόδειξη των γεγονότων που αποδεικνύονται από την ληξιαρχική πράξη θανάτου της περ.

ζ) καθώς και από τα πιστοποιητικά κληρονομικής διαδοχής της περ.

η) και μόνο μέχρι του χρονικού σημείου που τα εν λόγω δημόσια έγγραφα δεν μπορούν να χορηγηθούν από τον οικείο Δήμο λόγω αντικειμενικής αδυναμίας που βεβαιώνεται αρμοδίως.

***  Τα ως άνω υπό στοιχεία α) έως και δ) οριζόμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον αιτούντα, άλλως η αίτηση δεν εξετάζεται στην ουσία της.

Τέλος, διευκρινίζεται πως όσα από τα παραπάνω στοιχεία ή έγγραφα έχουν ήδη προσκομιστεί κατά την προηγηθείσα διαδικασία δεν απαιτείται να προσκομιστούν εκ νέου.

Σχετικές αναρτήσεις

Απολογισμός τριμήνου από τον Χρ. Σταϊκούρα για τις παρεμβάσεις του στη Φθιώτιδα

efthia

Στο ΚΔΑΠ «Άγ. Εφραίμ» συντελείται ένα θαύμα στην καρδιά της Φθιώτιδας

efthia

Σύλληψη στην Ανατολική Φθιώτιδα, για ναρκωτικά και όπλα

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο