Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή Λαμιέων

share on:

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη, που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Αναλυτικά:


Θέμα 1ο :
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΑΡΙΘ. 21/2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 22/2019 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
Θέμα 2ο :
EΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ    ΛΑΜΙΕΩΝ» ΠΡΟΫΠ.  613.800,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.  
Θέμα 3ο :
EΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  – EΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΠΡΟΫΠ. 60.000,00€,
Θέμα 4ο :
EΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ  ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», ΠΡΟΫΠ.    98.600,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.) 
Θέμα 5ο :
ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 313/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θέμα 6ο :
ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ                ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» ΠΡΟΫΠ.  49.938,52€ ΜΕ ΦΠΑ 24%
Θέμα 7ο :
ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠ. 73.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24%
Θέμα 8ο :
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΥΠ. 285.200,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ΟΙ  ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 142/2019 ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα 9ο :
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 449.971,20 ΜΕ ΦΠΑ 24%

Αφήστε μια απάντηση