Συνεδριάζει με 39 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων

share on:

Επανέρχεται στις απογευματινές συνεδριάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων, μετά τις πρόσφατες που είχαν γίνει μεσημέρι.

Η νέα συνεδρίαση λοιπόν έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 23 του μήνα, στις 18.30, με 39 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ξεχωρίζει το θέμα με το παζάρι Λαμίας, τα κονδύλια που προορίζονται για διάφορες εκδηλώσεις και το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Να δούμε τα θέματα που θα συζητηθούν:

 

Θέμα 1 : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα 2 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα 3 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΕΙΒΑΔΑΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΡΟΔΙΤΣΑΣ

Θέμα 4 : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Θέμα 5 : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ

Θέμα 6 : ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  (ΤΣΑΓΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ)  (ΠΕΡΙΠ.1Δ ΑΡΘΡΟ 174 Ν.3463/06)

Θέμα 7 : ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡ.-ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

Θέμα 8 : ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ  ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΟΡΘΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

Θέμα 9 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα 10 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΤΕΛΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Θέμα 11 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα 12 :  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Θέμα 13 : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Θέμα 14 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θέμα 15 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Θέμα 16 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Θέμα 17 : ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Θέμα 18 : ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θέμα 19 : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 186/2018 ΑΔΣ & ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέμα 20 : ΕΓΚΡΙΣΗ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  (ΥΠΑΤΗ)

Θέμα 21 : ΕΓΚΡΙΣΗ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ  ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ  ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Θέμα 22 : ΕΓΚΡΙΣΗ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΩΝΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»

Θέμα 23 : ΕΓΚΡΙΣΗ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (5 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Θέμα 24 : ΕΓΚΡΙΣΗ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα 25 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα 26 : ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Θέμα 27 : ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Θέμα 28 : ΠΕΡΙ «ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα 29 : ΠΕΡΙ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ– ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΟΔΩΝ ΚΑΙ Κ.Χ.»

Θέμα 30 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ)

Θέμα 31 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΤΚ ΥΠΑΤΗΣ)

Θέμα 32 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα 33 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ) Ή ΑΜΟΥΡΙΟΥ»

Θέμα 34 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ»

Θέμα 35 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ»

Θέμα 36 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΡΑΝΤΖΟΜΥΛΟΥ»

Θέμα 37 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 38 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 39 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αφήστε μια απάντηση