Περιφέρεια

Συνεχίζεται το “κυνήγι μαγισσών” από την Περιφερειακή Αρχή Στερεάς

Η επικεφαλής της παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά» Κατερίνα Μπατζελή κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«τονίζουμε ότι υπάρχουν έργα κομβικής σημασίας τα οποία κινδυνεύουν να χαθούν επειδή στοιβάζονται στα χρονοντούλαπα των υπηρεσιών λόγο της υπέρμετρης ασυνεννοησίας και του περιορισμένου βαθμού αποφασιστικότητας του ΥΠΑΑΤ και της Περιφέρειας για την ολοκλήρωση τους. Δεν μπορεί να συνεχιστεί το «κυνήγι μαγισσών», των ασαφών και γενικόλογων απαντήσεων εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής (ΠΑ) για κομβικής σημασίας θέματα που θέτουμε και που η στασιμότητα τους συσσωρεύει οικονομικές, κοινωνικές και παραγωγικές επιπτώσεις στους συμπολίτες μας».

«Η ολοκλήρωση έργων, αποζημιώσεων του αναδασμού και εγγείων βελτιώσεων στην πεδιάδα του Μόρνου και η Γέφυρα στην περιοχή «Τσακόρεμα», στην εθνική οδό Άμφισσας-Λιδορικιού, είναι μεταξύ εκείνων που κινδυνεύουν να χαθούν διότι βρίσκονται στη δύνη ασυνεννοησίας» .

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και εκείνων της Οικονομικής Επιτροπής καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να εισηγηθεί άμεσα την διαδικασία ολοκλήρωσης των έργων και λύσης του «γόρδιου δεσμού» με το ΥΠΑΑΤ.

Ειδικότερα το έργο «Γέφυρα στην περιοχή «Τσακόρεμα», στην εθνική οδό Άμφισσας-Λιδορικιού» τέθηκε από τον Μπάμπη Φάκο στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 19-2-2021, ο οποίος στην τοποθέτηση του τόνισε:Υπάρχει μία στασιμότητα στην εξέλιξη του έργου αν και είναι σημαντικό έργο υποδομής στην ΠΕ Φωκίδας, με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και για την ευρύτερη περιοχή και της διασύνδεσης τους με άλλες παρεμβάσεις. Είναι απαραίτητο όπως ληφθεί άμεση απόφαση και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στον προγραμματισμό που οφείλονται κυρίως στην «αναποφασιστικότητα» των αρμοδίων. Δυστυχώς όμως από την ΠΑ και τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας λάβαμε μια από τις πιο ασαφείς απαντήσεις…

Τονίζουμε ότι στη φάση προετοιμασίας του νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας αλλά και των συναρμόδιων Υπουργείων, είναι σημαντικό να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση των δύο αυτών έργων που έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές και παραγωγικές επιπτώσεις τουλάχιστον σε δύο Νομούς. Ως παράταξη έχουμε δημοσιοποιήσει τις απόψεις για την 1η διαβούλευση σχετικά με τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας 2027 και τις οποίες προτάσεις μας θα συζητήσουμε με όλους τους θεσμούς, οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους”.

Για την “Πατρίδα μας η Στερεά” Κατερίνα Μπατζελή,

Μπάμπης Φάκος, Νίκος Μπέτσιος, Μάνος Γέμελος, Κώστας Σωτηρόπουλος, Τάσος Βελισαρίου

ΔΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1ο Θέμα: Ολοκλήρωση έργων και αποζημιώσεων στο έργο αναδασμού και εγγείων βελτιώσεων στην πεδιάδα του Μόρνου.

Ειδικότερα:

 • Το έργο της άρδευσης της πεδιάδας του Μόρνου, μελετήθηκε, δημοπρατήθηκε και επιβλέπεται από τις τεχνικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. Η ΔΑΟΚ της Φωκίδας ανέλαβε το υποέργο της μελέτης του Αναδασμού το οποίο ολοκλήρωσε μελετητικά, όχι όμως και στην πράξη (ενώ στα σχέδια έχουν αποτυπωθεί οι ιδιοκτησίες που θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες μετά τον αναδασμό, δεν εφαρμόσθηκαν αυτές επί του εδάφους) γιατί δεν ολοκληρώθηκε το μεγάλο έργο του ΥΠΑΑΤ. Το έργο που παραδόθηκε έχει κακοτεχνίες (δεξαμενή διαπερατή, κανάλια χωρίς σωστές κλίσεις κλπ) και για το λόγο αυτό αφενός ο ανάδοχος και αφετέρου η υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ έχουν εμπλακεί σε ατέρμονες διαδικασίες και δικαστικές διαμάχες με αποτέλεσμα την μη ολοκληρωμένη και προβληματική παράδοση του τελικού έργου.

 • Ως Περιφέρεια διαπιστώνοντας τα παραπάνω προβλήματα και τις νέες τεχνικές που ισχύουν προχώρησε σε μελέτη του δικτύου άρδευσης με κλειστούς αγωγούς. Η υπόψη μελέτη προβλέπει κλειστό δίκτυο αγωγών άρδευσης σε οκτώ διακριτές περιοχές του κάμπου του Μόρνου. Για την υλοποίηση του έργου εγκρίθηκε πίστωση 5 εκ €. Με απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου και έγκριση πίστωσης από το ΥΠΑΝ .

 • Παράλληλα, για τις αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας προς τους παραγωγούς που είτε είχαν καταληφθείσες εκτάσεις από την κατασκευή του έργου αλλά και σε αυτούς που αδυνατούν να καλλιεργήσουν τα κτήματά τους λόγω μη ολοκλήρωσης του έργου μέχρι και το έτος 2011 έπαιρναν κανονικά τις αποζημιώσεις αλλά έκτοτε δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις παρόλου που εξακολουθούν να υποβάλουν αιτήσεις.

Ως παράταξης προτείνουμε:

 1. Να ενισχυθεί η συνεργασία της Περιφέρειας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την προώθηση της διαδικασίας προσωρινής και οριστικής παραλαβή του παλιού έργου από το Υπουργείο ώστε να ξεκαθαρίσει η επομένη φάση εκείνης για της δημοπράτηση του νέου έργου από την Περιφέρεια. Να επισημανθεί ότι με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το 2017 και 2018 εγκρίθηκε η αναβολή ολοκλήρωσης της προσωρινής παραλαβής του έργου γιατί δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις από τον κύριο του έργου και εκδόθηκε ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας προς αποκατάσταση των ελαττωμάτων του έργου. Προκειμένου να δημοπρατηθεί το νέο έργο από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, θα πρέπει το υπάρχον έργο να παραληφθεί προσωρινά και οριστικά από τον κύριο του έργου και να παραδοθεί στον χρήστη. Κι αυτό διότι το νέο έργο της Περιφέρειας, δηλαδή η δεξαμενή, τα τρία αντλιοστάσια και η κεντρική διώρυγα, χρησιμοποιεί μεγάλα τμήματα του ανωτέρω έργου.

 2. Να προχωρήσει η Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αδειοδοτήσεις του έργου που πρόκειται να δημοπρατήσει η Περιφέρεια για την ολοκλήρωση του έργου.

 3. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας μετά το 2011 οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν παραδώσει πίνακες των αποζημιώσεων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την καταβολή των χρηματοδοτήσεων προς τους αγρότες της περιοχής. Να υπενθυμιστεί ότι η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας την 1/07/2015 σχετικά με τις αποζημιώσει παραγωγών που υπέστησαν ζημιά από την εκτέλεση του έργο «Δίκτυο Ανοικτών Διωρυγών Πεδιάδος Μόρνου» κρίνει ότι θα πρέπει να αποζημιώνονται και οι παραγωγοί που μπορούν να αποδείξουν την επέλευση ζημίας στις καλλιέργειες τους λογω της μη κανονικής άρδευσης αυτών εξαιτίας εκτέλεσης του έργου.

2ο Θέμα : Γέφυρα στην περιοχή «Τσακόρεμα», στην εθνική οδό Άμφισσας-Λιδορικιού

Ειδικότερα :

 • Στην εθνική οδό Άμφισσας-Λιδορικίου και συγκεκριμένα στην περιοχή [Τσακόρεμα] από Χ.Θ. 11+500 έως Χ.Θ.14+300 συνολικού μήκους 2.8 χλμ. υπάρχει οριστική μελέτη οδοποιίας και οριστική γεωλογική μελέτη από το έτος 2002. Επίσης υπάρχει οριστική μελέτη των ισόπεδων κόμβων και Μ.Π.Ε .από το έτος 2003.

 • Επιπλέον η οριστική μελέτη γέφυρας στο [Τσακορεμα] έχει εγκριθεί από το έτος 2010 .

 • Επίσης με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας έγινε πινάκας παρακατάθεσης για απαλλοτριώσεις ποσού 2.625εκ.ευρω που συντάθηκε με απόφαση του Εφετείου Λάμιας από το 2010.

 • Υπάρχει μία στασιμότητα στην εξέλιξη του έργου αυτού αν και είναι ένα από τα σημαντικά έργα υποδομής της ΠΕ Φωκίδας ,με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και για την ευρύτερη περιοχής και της διασύνδεσης του με άλλες παρεμβάσεις που έχουν αποφασιστεί για να προκηρυχθούν. Κυρίως όμως είναι έργο που αφορά την ασφάλεια των ίδιων των πολιτών .Είναι απαραίτητο όπως ληφθεί άμεση απόφαση και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στον προγραμματισμό του έργου που οφείλονται κυρίως στην «αναποφασιστικότητα» των αρμοδίων. Το Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ Φωκίδας να συμπληρωθεί με την πρόβλεψη του έργου αυτού στα πλαίσια του ΠΠΑ 21-25.

Ως παράταξη προτείνουμε:

Η Περιφερειακή Αρχή να φέρει καταρχήν στην Οικονομική Επιτροπή αναλυτική εισήγηση και πρόταση για την επιλογή μεταξύ των δυο λύσεων που υπάρχουν «σε επεξεργασία»:

α)Της λύσης που έχει ώριμες μελέτες με κατασκευή κοιλαδογέφυρας 7 ανοιγμάτων μήκους 267 μ . και με προϋπολογισμό του έργου 13.500.000 ευρώ σε τιμές του 2013 ή

β) Της εναλλακτικής λύσης με τροποποίηση της οριζοντιογραφίας και μηκοτομής στην θέση του ρέματος, με κατάργηση της γέφυρας και αντικατάσταση αυτής με κατασκευή κατάλληλου τεχνικού υψηλού επιχώματος περιορίζοντας τον προϋπολογισμό στο ποσό των 9.500.000€ με μελέτη από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Μια επιλογή που πιθανά να είναι και πιο ασφαλής.

3ο Θέμα: «Πρόσκληση 77 για Παρεμβάσεις ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος της Πολιτιστικής, Περιβαλλοντικής, Τουριστικής Διαδρομής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Ειδικότερα:

Στις 3 Μάρτη 2021 εκδόθηκε από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας μας η πρόσκληση 77 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» με τίτλο «Παρεμβάσεις ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος της «Πολιτιστικής, Περιβαλλοντικής, Τουριστικής Διαδρομής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων).

Διαπιστώνουμε ότι στην πρόσκληση 77 δεν αναφέρονται οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Φωκίδας και Βοιωτίας.

Παράλληλα στον Άξονα 06 υπάρχουν περίπου 10 εκ. ευρώ τα οποία και δεν έχουν προγραμματιστεί για υλοποίηση:

 • 4 εκ. ευρώ για εξοπλισμό των Δήμων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος

 • 6 εκ. ευρώ για το πρόγραμμα Πράσινων Σημείων.

Ως παράταξη ζητούμε όπως :

 • Υπάρξει εισήγηση για το εν λόγο θέμα και την πορεία της δράσης και την απορρόφηση των πόρων

 • Γιατί δεν αναφέρονται στην πρόσκληση και οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Φωκίδας και Βοιωτίας

 • Να υπάρχει ενιαία διαδικασία ενημέρωσης προς τους αρμόδιους φορείς ώστε να προετοιμάσουν φακέλους συμμετοχής στην χρηματοδότηση

 • Να γίνει επέκταση της πρότασης ώστε να συμπεριληφθούν και οι φορείς που έχουν «αποκλειστεί» από την πρόσκληση 77

Σχετικές αναρτήσεις

Στην Άμφισσα η ερχόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς

efthia

Συνάντηση για την πρόταση χρηματοδότησης έργων ύψους 15 εκ. ευρώ

efthia

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς στον Υφυπ. Υποδομών για τα μεγάλα οδικά έργα

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο