Σχολή Δυτών θα λειτουργήσει στην Κάλυμνο

share on:

Ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Διονύσης Τεμπονέρας, υπέγραψε, την προκήρυξη λειτουργίας για το έτος 2018 της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο.

  1. Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων ορίσθηκε η 15-10-2018.
  2. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφής των ενδιαφερομένων, πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή το αργότερο μέχρι τις 8-10-2018.

Κατά την υποβολή της αίτησης χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, από τη Λιμενική Αρχή κατάθεσης των δικαιολογητικών, βεβαίωση από την οποία φαίνεται η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

  1. Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής οφείλουν να παρουσιασθούν στο Λ/Χ Καλύμνουτην 12-10-2018 ημέρα Παρασκευή, έχοντας μαζί τους και τα αποτελέσματα των υγειονομικών εξετάσεων, από τα οποία να φαίνεται ότι έχουν κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι.
  2. Η σχετική προκήρυξη έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.hcg.gr), καθώς και στο διαδίκτυο με ΑΔΑ:7ΖΖΚ4653ΠΩ-Θ7Τ.

Αφήστε μια απάντηση