Σχολή προπονητών ποδοσφαίρου στη Λαμία

share on:

Από  8-20 Οκτώβρη  θα  λειτουργήσει  στην  Ε.Π.Σ.  Φθιώτιδας  σχολή  προπονητών  για  την  απόκτηση  διπλώματος  UEFA  C.

Τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  που  πρέπει  να  καταθέσουν  οι  υποψήφιοι  προπονητές  στα  γραφεία  της  Ένωσης  μέχρι  την  Παρασκευή  14  Σεπτέμβρη είναι:

   1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣ που συνδιοργανώνει τη σχολή
2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
6.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
7.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον
8.Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
9. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης.

Αφήστε μια απάντηση