Αυτοδιοίκηση

Τα 13 έργα του Δήμου Λαμιέων που θα γίνουν από το πρόγραμμα ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ

Όπως είναι γνωστό, τον Ιούλη του 2020, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε το πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Αυτοδιοίκηση, με την συμβολική ονομασία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης.

Επιμέρους στόχοι μεταξύ άλλων είναι: η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών, η εξομάλυνση των συνεπειών της κρίσης εξαιτίας του κορωνοϊού, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας, η εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού πολιτισμού, μέσω των νέων τεχνολογιών και ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, Α.ΤΡΙΤΣΗΣ, από τον περασμένο Ιούλη μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί μια σειρά από προσκλήσεις για την χρηματοδότηση έργων δημιουργίας νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών στους τομείς: ύδρευσης – αποχέτευσης, ενεργειακής εξοικονόμησης, διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αγροτικής οδοποιίας, αστικής ανάπλασης, ψηφιακού μετασχηματισμού, κτιριακών υποδομών, σχολικών δομών, κοινωνικής αλληλεγγύης και εορτασμού των επετειακών εκδηλώσεων διακοσίων χρόνων από το 1821.

Μιλώντας στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καρα’ί’σκος, τόνισε μεταξύ άλλων: “Την ίδια περίοδο οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου Λαμιέων και τα Νομικά του Πρόσωπα, προετοίμασαν το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τα έτη 2020-2023. Μέσα σε αυτό προσδιορίστηκαν με ακρίβεια και σαφήνεια έργα και παρεμβάσεις, για μια πόλη λειτουργική, φιλική προς τον πολίτη, έχοντας ως πυρήνα τις ανάγκες του, για ένα Δήμο με πυξίδα τη βιώσιμη ανάπτυξη σε κάθε τομέα της καθημερινότητας, σε κάθε τοπικό διαμέρισμα.

Με την άριστη συνεργασία και του Αναπτυξιακού μας Οργανισμού σήμερα μετά από ένα μαραθώνιο προετοιμασίας είμαι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ενημερώσω το σώμα για το αποτέλεσμα αυτής της πολύμηνης δουλειάς διακριτά, για κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς.

Μια προσπάθεια προετοιμασία μελετών π/υ 110.000.000 ευρώ, μόνο για το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, αξιοποιώντας κάθε μια από τις 13 προσκλήσεις χρηματοδότησης του προγράμματος.

Επιτρέψτε μου να σας τις παρουσιάσω :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1

Στην ύδρευση 1) με την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό εσωτερικών κι εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, π/υ 9.300.000 ευρώ της ΔΕ Λαμίας, της Ροδίτσας, της Μ. Βρύσης και του Σταυρού. Δίκτυα με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών !!! 2) και με την αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικών υδραγωγείων στις Τοπικές Κοινότητες Λιανοκλαδίου, Στύρφακας, Καστανιάς, Λ.Υπάτης, Μεξιατών, Θερμοπυλών, Ζηλευτού, Συκάς, Φραντζή, Καλαμακίου, Δίβρης, Μοσχοχωρίου, Ν.Κρίκελλου, Γοργοποτάμου Αργυροχωρίου και στους οικισμούς Αλεπόσπιτων, Μαγούλας, Αμαλώτας π/υ 6.960.000 εκ. Ευρώ και 3) με την αντικατάσταση όλων των υδρομέτρων με νέα ψηφιακά π/υ 24.400.000 Ευρώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2

Στην αποχέτευση με την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης σε περιαστικούς οικισμούς όπως η Ηράκλεια, το Μοσχοχώρι, το Ν.Κρίκελλο, οι Βαρδάτες, ο Γργοπόταμος, τα Ζακαίικα, το Κόμμα, η Δαμάστα, η Αγριλιά και η Λυγαριά, το Κωσταλέξη, οι Κομποτάδες, οι Μεξιάτες, το Αργυροχώρι, το Αμούρι και η Υπάτη, π/υ 17.100.000 ευρώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3

Στην ενεργειακή εξοικονόμηση με την προμήθεια κι εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης αλλά και την εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 2MW (μεγαβάτ) συνολικού π/υ 6.600.000 ευρώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4

Στη διαχείριση στερεών αποβλήτων με την εφαρμογή ενός προγράμματος ευρείας εφαρμογής της διαλογής στην πηγή, που συνδυάζει γωνιές ανακύκλωσης, υπογειοποιημένους κάδους και όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό, π/υ 6.000.000 ευρώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5

Στην αγροτική οδοποιία στεκόμαστε δίπλα στους αγρότες μας βελτιώνοντας την προσβασιμότητα σε περισσότερα από 50 χλμ αγροτικών δρόμων στις Δημοτικές Ενότητες Γοργοποτάμου, Λαμίας, Λιανοκλαδίου και Υπάτης, π/υ 9.200.000 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 6

Στην αστική ανάπλαση μελετήσαμε και υποβάλλαμε για χρηματοδότηση νέα παρέμβαση π/υ 11,5 εκ. για τη νότια Λαμία που περικλείεται στις οδούς Αθηνών – Κύπρου και Καλυβίων, με ευρεία αστική ανάπλαση, δίκτυο ποδηλατοδρόμων, πεζοδιαδρομές και κυκλικούς κόμβους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7

Στο κτιριακό απόθεμα με την ανέγερση του νέου Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Φθιώτιδας, επιλύοντας οριστικά το χρόνιο πρόβλημα στέγασης των παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες, π/υ 6.000.000 €.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό με ένας συνδυασμό λύσεων για έξυπνο αστικό εξοπλισμό, ευφυή συστήματα διαχείρισης γης, ύδατος κι ενέργειας, επέκταση διαδικτυακών συναλλαγών και καινοτόμα συστήματα εικονικών περιηγήσεων, π/υ 1.400.000 Ευρώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 9

Στις κοινωνικές υποδομές με την χρηματοδότηση μελέτης ενός νέου πολυχώρου στέγασης όλων των κοινωνικών δομών του Δήμου μας, στη συμβολή των οδών Παπαμαύρου & Γιαννιτσιώτη, π/υ 480.000 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 10

Στις αθλητικές υποδομές με την μελέτη ενός νέου σύγχρονου – κλειστού προπονητηρίου στο χώρο του νέου Σταδίου Καμαρίτσας για την ασφαλή και ποιοτική άθληση των συμπολιτών μας, π/υ 570.000 €.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 11

Στις δομές εκπαίδευσης με την μελέτη των απαιτούμενων εργασιών επισκευής εσωτερικών κι εξωτερικών χώρων, καθώς και όλων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, π/υ 2.400.000 €.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 12

Στην αντισεισμική προστασία με τη μελέτη πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου για τα σχολικά κτίρια, π/υ 100.000 €.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 13

Στην ηλεκτροκίνηση με την προμήθεια πέντε (5) μικρών επιβατηγών και πέντε (5) μεσαίων λεωφορείων, π/υ 2.600.000 €.

Και τέλος για τον εορτασμό των επετειακών εκδηλώσεων του 1821, όπως έχουμε λάβει πρόσφατα, απόφαση στο Δημοτικό μας Συμβούλιο για την αναστήλωση της ιστορικής γέφυρας π/υ 2.400.000 €.

Θα ήταν βέβαια παράλειψη εάν δεν ανέφερα την πρόσφατη έγκριση χρηματοδότησης π/υ 2.600.000 € για τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου Διαδημοτικού Πάρκου Ζωοφιλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, συνέχεια του οποίου, αποτελεί το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Σχετικές αναρτήσεις

Στις 19 Μάη στη Βουλή ο νέος εκλογικός νόμος για την Αυτοδιοίκηση

efthia

Συνάντηση Στιβακτή-Πέτσα για το πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης»

efthia

Εργασίες αύριο στο χώρο της παλαιάς Δημοτικής Αγοράς Λαμίας

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο