Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

share on:

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει  την ερχόμενη Τετάρτη 29 Ιούλη  (18.00) το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου.

Αναλυτικά:

Θέμα 1ο:         Έκδοση Ψηφίσματος για την κήρυξη του Δήμου Δομοκού σε κατάσταση έκτακτης Κλιματικής και Περιβαλλοντικής ανάγκης

Θέμα 2ο:         Έγκριση απόδοσης κυριότητας οικοπέδου

Θέμα 3ο:         Έγκριση διαδικασίας ξύλευσης για την ανάδειξη υλοτόμου του Διακατεχόμενου Δάσους Μακρυρράχης  – Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την καταμέτρηση των παραγόμενων καυσόξυλων  – Ορισμός Αναπληρωματικών Μελών και Υπευθύνου για την παραλαβή της ρυθμιστικής διάταξης καυσοξύλευσης

Θέμα 4ο:         Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (άρθρο 6 ν.4604/2019)

Θέμα 5ο:         Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου παραγωγικού εμπορίου

Θέμα 6ο:         Έγκριση  Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Δομοκού

Θέμα 7ο:         Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Δομοκού, κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Θέμα 8ο:         Έγκριση της αριθμ 10/2020 απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων & Γυμνασίων Δήμου Δομοκού που αφορά στον απολογισμό οικ. έτους 2019

Θέμα 9ο:         Ανανέωση σύμβασης υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ, η οποία προσλήφθηκε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Θέμα 10ο:       Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δομοκού», με ΟΠΣ: 5002603

Θέμα 11ο:       Ορισμός εκπροσώπου για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΧΥΤΑ Δομοκού προς τον Περιφερειακό  ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Θέμα 12ο:       Έγκριση της αριθμ. 1/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη χορήγηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του Ιατρείου της Μάλλιου Γεωργίας επί της οδού Δημοκρατίας 42, στο Δομοκό

Θέμα 13ο:       Έγκριση της αριθμ 2/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε πρόταση του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Δομοκού για εικαστικές παρεμβάσεις στην Κοινότητα Δομοκού

Θέμα 14ο:       ‘Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Δομοκού 2020-2023 (Α΄ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος)

Θέμα 15ο:       Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και 5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020

Αφήστε μια απάντηση