Την Παρασκευή διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού

share on:

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή το μεσημέρι, στην αίθουσα του Δημαρχείου στο Δομοκό.

Αρχικά στις 13.00 θα διεξαχθεί η ειδική συνεδρίαση με δύο θέματα που είναι:

Θέμα 1ο: Έγκριση ταμειακού απολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού  έτους 2016 του Δήμου Δομοκού

Θέμα 2ο: Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης περιόδου από 1-1-2016 έως 31-12-2016

Θα ακολουθήσει η τακτική συνεδρίαση του οργάνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο:Εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δομοκού για το Σχολικό Έτος 2017 – 2018  Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων.

Θέμα 2ο:Αντικατάσταση Μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων & Γυμνασίων Δήμου Δομοκού.

Θέμα 3ο:Αντικατάσταση Μελών Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού.

Θέμα 4ο:Υποβολή και έγκριση μηνιαίων στοιχείων εσόδων- εξόδων από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με το άρθρο 48 του Β.Δ.17-5/15-6-1959.

Θέμα 5ο:Κατανομή ποσού  22.056,86€ (γ΄κατανομή) στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη

λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Θέμα 6ο:Αποδοχή του ποσού των 355.333,32€ από το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Δήμου Δομοκού, οικ. έτους 2017.

Θέμα 7ο:Περί έγκρισης της αριθμ. 3/2017 απόφασης-εισήγησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών που αφορά σε έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη, 18η Δεκεμβρίου 2017.

Θέμα 8ο:Περί έγκρισης της αριθμ.1/2017 απόφασης- εισήγησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Δομοκού, σχετικά με την εξέταση αιτήματος, που αφορά την έγκριση συνέχισης των μαθημάτων της αλβανικής γλώσσας σε παιδιά μεταναστών.

Θέμα 9ο:Ορισμός Μελών στο Συμβούλιο  Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Δομοκού (Σχετ. η αριθμ.2/2017 απόφασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου).

Θέμα 10ο:Καθορισμός εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ σχετικά με τον εορτασμό της  Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου.

Θέμα 11o:Οργάνωση και Λειτουργία Παιδικών Χαρών Δήμου Δομοκού.

Θέμα 12o:Έγκριση 3ης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Δικτύων άρδευσης αρδευόμενης έκτασης από Λιμνοδεξαμενή Ν.Μοναστηρίου».

Θέμα 13o:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Αποκατάσταση  Βλαβών Εσωτερικής Οδοποιίας ΔΕ Θεσσαλιώτιδας έτους 2015».

Θέμα 14o:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού ΤΚ. Νεοχωρίου».

Θέμα 15o:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Δομοκού».

Θέμα 16o:Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δομοκού στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΈΤΡΟ 4:»ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΎ»,Υπομέτρο 4.3: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΤΟN ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ»,Δράση 4.3.4: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»-«Βελτίωση αγροτικού δρόμου Μαντασιάς-Καρυών» Προϋπολογισμός 374.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%

Θέμα 17o:Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δομοκού στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 Μέτρο 4:»ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»,Υπομέτρο 4.3: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ», ΔΡΆΣΗ 4.3.4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»-«Βελτίωση αγροτικού δρόμου Φυλιαδώνας- Καρυών»Προϋπολογισμού 490.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Θέμα 18o:Έγκριση μηνιαίων στοιχείων Εσόδων – Εξόδων μηνών Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Απριλίου 2017, σύμφωνα με το ΒΔ 48/17/5-15/6/1959.(Σχετ: Η αριθμ. 138/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Θέμα 19o:Έγκριση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 (Σχετ: Η αριθμ 141/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Θέμα 20o:Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Σχετ: Η αριθμ. 137/2017 απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής).

 

Αφήστε μια απάντηση