Την Παρασκευή η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (13.00), στην αίθουσα του Δημαρχείου, με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αρχικά θα γίνει ειδική συνεδρίαση του οργάνου με μοναδικό θέμα την «Αποδοχή παραίτησης του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Γραμματέα».

Θα ακολουθήσει η τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο:    Έγκριση της αριθμ. 3/2018 απόφασης του ΤΣ Νέου Μοναστηρίου για την παραχώρηση της πλατείας Δημοκρατίας για τη διενέργεια εκδήλωσης

Θέμα 2ο:    Έγκριση της αριθμ. 4/2018 απόφασης του  ΤΣ Νέου Μοναστηρίου για παραχώρηση της πλατείας Δημοκρατίας για τη διενέργεια εκδήλωσης

Θέμα 3ο:    Έγκριση της αριθμ 5/2018 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Νέου Μοναστηρίου για παραχώρηση της πλατείας Δημοκρατίας στον ΑΟ Νέου Μοναστηρίου για τη διενέργεια εκδήλωσης

Θέμα 4ο:    Έγκριση της αριθμ. 5/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δομοκού, που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Δήμου Δομοκού

Θέμα 5ο:    Έγκριση της αριθμ. 6/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δομοκού, που αφορά στην έγκριση Κανονισμού  χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, καθώς και της  παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Δομοκού

Θέμα 6ο:    Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δομοκού στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) (CLLD/LEADER), τίτλος δράσης «Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Περιβολίου»

Θέμα 7ο:    Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός συνθηκών άρδευσης αρδευτικού έργου Τ.Κ. Σοφιάδας Δήμου Δομοκού»

Θέμα 8ο:    Αποδοχή συμμετοχής στο πλαίσιο του Προγράμματος Χρηματοδότησης, ποσού 50.000,00€, της Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ, με σκοπό την ίδρυση νέου τμήματος παιδικής φροντίδας στον παιδικό σταθμό της Δημοτικής Κοινότητας Δομοκού

Θέμα 9ο:    Έγκριση της αριθμ. 4/2018 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δομοκού, που αφορά στην παραχώρηση χρήσης χώρου της δημοτικής έκτασης στη θέση Προφήτης Ηλίας, για τη διοργάνωση  του «TACTICAL COMANDO SURVIVAL»

Θέμα 10ο:  Έγκριση της αριθμ.1/2018 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Στεφάνου που αφορά σε παραχώρηση της χρήσης του χώρου του Δημοτικού Σχολείου  στο Σύλλογο «Αδελφότης Αγίου Στεφάνου» για τη διενέργεια πολιτιστικής εκδήλωσης

Θέμα 11ο:  Έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Γεωργίου, που αφορά στην παραχώρηση της χρήσης χώρου της πλατείας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου για τη διενέργεια Πολιτιστικής εκδήλωσης

Θέμα 12ο:  Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Θέμα 13ο:  Έγκριση εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δομοκού για το Σχολικό Έτος 2018 – 2019 – Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων

Θέμα 14ο:  Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ)

Θέμα 15ο:  Έγκριση εκδήλωσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 5.500,00€,  που αφορά στον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής, Πολιούχου Δομοκού

Θέμα 16ο:  Αποδοχή του ποσού 20.069,85€, που αφορά στην κάλυψη δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Θέμα 17ο:  Έγκριση διοργάνωσης εκπαιδευτικών δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών  σε συνεργασία με το Εθελοντικό Διασωστικό Σωματείο «Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Εθελοντών Αττικής», από 8-10 Ιουνίου 2018

Θέμα 18ο:  Περί αποδοχής παραχώρησης ιστορικού μνημείου «ΧΑΜΑΜ» στο Δήμο Δομοκού (Σχετ.: Η υπ΄αριθμ. 1/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λαογραφικού Ομίλου Δομοκού και η υπ΄αριθμ. 1/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Λαογραφικού Ομίλου Δομοκού)

Θέμα 19ο:  Έγκριση της αριθμ.1/2018 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Ομβριακής για την εκμίσθωση του Δημοτικού Γυμναστηρίου

Θέμα 20ο:  Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 5ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Αφήστε μια απάντηση