Αυτοδιοίκηση

Την Τετάρτη η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων

Την παρθενική του συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το απόγευμα της Τετάρτης 25 Σεπτέμβρη (18.30) το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων στην αίθουσα της οδού Αινιάνων.

Τη συνεδρίαση θα απασχολήσουν 58 θέματα που έχουν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη, αρκετά από τα οποία παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον.

Παράλληλα με ενδιαφέρον αναμένονται και οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Να τα δούμε αναλυτικά:

 Θέμα 1ο Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας» [Δ.Ε.Υ.Α.Λ.].
Θέμα 2ο Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».
Θέμα 3ο Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ( ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ)».
Θέμα 4ο Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της μονομετοχικής δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Θέμα 5ο Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική  Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση
Θέμα 6ο Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική  Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».
Θέμα 7ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων στο «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φθιώτιδας» και του αναπληρωτή του
Θέμα 8ο Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική  Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της αυτοδιοίκησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση.
Θέμα 9ο Σύσταση Επιτροπής Κυκλοφοριακού
Θέμα 10ο Σύσταση Επιτροπής Πολεοδομίας – Χωροταξίας
Θέμα 11ο Σύσταση Επιτροπής Ονοματοθεσίας
Θέμα 12ο Εκλογή νέων αντιπροσώπων του Δήμου Λαμιέων στον Σύνδεσμο Υδρευσης ΟΤΑ Νομού Φθιώτιδας από πηγές «ΚΑΝΑΛΙΑ» Πύργου Υπάτης για την περίοδο από 01/09/2019 έως τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής.
Θέμα 13ο Λήψη απόφασης άλλως παράσταση απόφασης περί αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των βεβαιωθεισών οφειλών για το για το δημοτικό τέλος 2% και επί των ακαθαρίστων εσόδων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Θέμα 14ο Καταβολή αποζημίωσης για προσκυρούμενη δημοτική έκταση στη με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 1119 ιδιοκτησία του Ο.Τ. 58Ε περιοχής Ανατολικής Άμπλιανης, των εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτητών : 1. Πλουσίας Νικολάου του Νικολάου, 2. Ηλία Νικολάου του Νικολάου και 3. Χρήστου Νικολάου του Νικολάου – Σύσταση Εκτιμητικής Επιτροπής
Θέμα 15ο Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος
Θέμα 16ο Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευση πίστωσης για το «12ο πανελλήνιο συνέδριο κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα – fosscomm 2019
Θέμα 17ο Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «παρέλαση 28ης Οκτωβρίου»
Θέμα 18ο Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «εορτασμός του πολιούχου ευαγγελιστή Λουκά
Θέμα 19ο Ορισμός εκπροσώπων για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Θέμα 20ο Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων
Θέμα 21ο Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων
Θέμα 22ο Γ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου  Λαμιέων έτους 2019
                Θέμα 23ο Περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ
Θέμα 24ο Τροποποίηση της με αρ. 539/2017 απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί     «κατ΄εξαίρεση  εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση                        διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του
Δήμου»
Θέμα 25ο Περί πρακτικής άσκησης σπουδαστριών  Τ.Ε.Ι.
             Θέμα 26ο Λήψη απόφασης για σύσταση Επιτροπής εκ νέου « ως αρμόδιου Ελεγκτικού Οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας  των παιδότοπων
Θέμα 27ο Ορισμός μελών   εκ νέου  για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για «εγκατάσταση προσώπων εκδιδομένων  με αμοιβή » σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2734/1999(φεκ. 161/α΄/5-8-1999)» μέχρι τέλους  του  έτους  2019.
Θέμα 28ο Χορήγηση  « επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών  διαδικτύου» εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Θέμα 29ο Χορήγηση αδειών  παραγωγών   πωλητών υπαιθρίου εμπορίου .
Θέμα 30ο Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
Θέμα 31ο Έγκριση για υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στην υπ΄αριθμ. 1593/166597/05-07-2019 (Β΄2894) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους για τα έτη 2019,2020 και 2021».
Θέμα 32ο Παράταση  Χρόνου  Ταφής
                  Θέμα 33ο Παροχή στατιστικών στοιχείων του Δήμου Λαμιέων,  από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Θέμα 34ο Σύνδεση του Χαλκιοπούλειου γυμναστηρίου και του ανοικτού κολυμβητηρίου στο δίκτυο φυσικού αερίου της Λαμίας
Θέμα 35ο Περί «Επέκτασης φωτισμού– μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ.»
Θέμα 36ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ»
Θέμα 37ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ»
Θέμα 38ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ »
Θέμα 39ο Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ) Ή ΑΜΟΥΡΙΟΥ».
Θέμα 40ο Παράταση προθεσμίας έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ –Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»
Θέμα 41ο Παράταση προθεσμίας του έργου «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)», αναδόχου Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.
Θέμα 42ο Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ»
Θέμα 43ο Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»
Θέμα 44ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «επισκευές-βελτιώσειςς προαύλιων χώρων σχολικών κτιρίων» αναδόχου «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.»
                  Θέμα 45ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ, έτους 2019
Θέμα 46ο Έγκριση Οριστικών Πρωτοκόλλων Παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών
Θέμα 47ο Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το ταμείο παρ/κων και δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ι»,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών οικονομίας και ανάπτυξης και οικονομικών (φεκ 1377/τ. β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (φεκ3656/τ.β’/ 27-8-2018) και ισχύει
Θέμα 48ο Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως και το 1ο Τρίμηνο έτους 2019
Θέμα 49ο Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως και το 2ο Τρίμηνο έτους 2019
Θέμα 50ο Εκμίσθωση του κυλικείου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών στην Τ.Κ. Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.) με την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας
Θέμα 51ο Περί «διαγραφής χρεών οφειλέτη του Δήμου από τέλη ακαθαρίστων εσόδων   (περιπ.1δ άρθρο 174 ν.3463/06)
Θέμα 52ο Περί «διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου από τέλη Κοιμητηρίου & λοιπών οφειλών (περιπ.1δ αρθρο 174 ν.3463/06)
Θέμα 53ο Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Λαμιέων από την λήψη της παρούσας & για το 2020
Θέμα 54ο  Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων από τη λήψη της παρούσας και για το έτος 2020
Θέμα 55ο Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης & καθορισμού τιμήματος καθώς & παράδοσης και παραλαβής εκποιούμενων, αγοραζομένων, εκμισθωμένων, μισθωμένων κινητών & ακινήτων έτους από την λήψη της παρούσας & για το 2020
Θέμα 56ο Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων για τους λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος
Θέμα 57ο Περί ορισμού Αντιδημάρχου και Υπαλλήλων του Δήμου μας για τη Διαχείριση Τραπεζικών Συναλλαγών των κληροδοτημάτων αυτού
Θέμα 58ο Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ Δήμου Λαμιεων & « Αστικού Κτελ Λαμιας Α.Ε.»

Σχετικές αναρτήσεις

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα στο Δομοκό

efthia

Σκληρή επίθεση στον Δήμαρχο Λοκρών από τρεις τοπ. συμβούλους του Μαρτίνου

efthia

Ορκίστηκε νέος πρόεδρος στην Κοινότητα Τιθρωνίου

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο