Την Τετάρτη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού

share on:

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 27 Γενάρη το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού, δια περιφοράς, με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η κατάθεση απόψεων θα γίνει στη γραμματεία από 12.00-14.00.

Αναλυτικά:

Θέμα 1ο:    Έκδοση ψηφίσματος για την ένταξη των αγροτών του Δήμου Δομοκού στην επιστρεπτέα Προκαταβολή, λόγω ΙΑΝΟΥ

Θέμα 2ο:    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, του ν. 4412/2016

Θέμα 3ο:    Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, του ν. 4412/2016

Θέμα 4ο:    Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών οχημάτων και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, του ν. 4412/2016

Θέμα 5ο:    Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής σε ετήσια βάση  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, του ν. 4412/2016

Θέμα 6ο:    Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957

Θέμα 7ο:    Αποδοχή όρου για την λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου, για την εκτέλεση  του έργου “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Δομοκού”  ενταγμένου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” και μεταφερόμενου στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

Θέμα 8ο:    Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021

Θέμα 9ο:    ‘Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021

Αφήστε μια απάντηση