Την Τρίτη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού

share on:

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού, διά περιφοράς και σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67, παρ. 51 του ν. 3852/2010, με έγγραφη κατάθεση απόψεων επί των εισηγήσεων, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (Κατερ. Ζηκούλη τηλ. 2232350210) ή με mail στο info@domokos.gr  την 12 Μάη και ώρα 12:00 έως 15:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:    ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ποσού 49.000 ευρώ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα 2ο:    ΚΑΤΑΝΟΜΗ  Β΄ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΣΟΥ 20.680 ευρώ

Θέμα 3ο:    Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος

Αφήστε μια απάντηση