Εθνικά Ποδόσφαιρο

Την Τρίτη «κληρώνουν» οι αγώνες του κυπέλλου Ελλάδας

Η κλήρωση για τους αγώνες της 1ης Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας περιόδου 2020-2021, θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Οκτώβρη στις 12:00 στα γραφεία της ΕΠΟ.

Να δούμε με την ευκαιρία τι προβλέπει η προκήρυξη του κυπέλλου όσον αφορά το σύστημα διεξαγωγής της διοργάνωσης μέχρι τον τελικό:

Σύστημα διεξαγωγής αγώνων & Ημερομηνίες Κληρώσεων

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία οι Ομάδες που δικαιούνται συμμετοχή στο Κύπελλο Ελλάδας, δεν λάβουν μέρος ή προκύψει μικρότερος αριθμός ομάδων σε κατηγορία από τον προβλεπόμενο, η Ε.Π.Ο., διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.

Οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος εξελίσσονται και ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) Φάσεις, μη συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα.

Οι συμμετέχουσες Π.Α.Ε./ομάδες θα ενημερωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των κληρώσεων της κάθε Φάσης.

1η Φάση

Θα λάβουν μέρος οι πενήντα τρεις (53) Κυπελλούχες ομάδες των Ε.Π.Σ. Μετά από κλήρωση θα προκριθεί μία (1) Ομάδα άνευ αγώνα στην επόμενη Φάση και οι υπόλοιπες πενήντα δύο (52) αφού κατανεμηθούν σε έξι (6) ζώνες με γεωγραφικά κριτήρια θα δημιουργήσουν είκοσι έξι (26) ζευγάρια, από τα οποία μετά από μονούς αγώνες αποκλεισμού θα προκύψουν είκοσι έξι (26) νικήτριες Ομάδες, οι οποίες μαζί με την μία (1) Ομάδα που θα προκριθεί άνευ αγώνα θα συμμετάσχει στην επόμενη Φάση. 

Συνεπώς το σύνολο των ομάδων που θα προκριθούν για την 2η Φάση θα είναι είκοσι επτά (27)

Στη διαδικασία της κλήρωσης θα τοποθετηθούν οι Ομάδες σε έξι (6) κληρωτίδες βάσει γεωγραφικών κριτηρίων. Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη. Σύνολο αγώνων :26

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία θα τροποποιηθεί αναλόγως με τον αριθμό των δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων.

Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι)

2η Φάση

Θα συμμετέχουν οι είκοσι έξι (26) νικήτριες ομάδες από την 1η Φάση και η μια(1) ομάδα που προκρίθηκε άνευ αγώνα .Σύνολο είκοσι επτά (27) ομάδες.

Μετά από κλήρωση θα προκριθεί στην επόμενη φάση άνευ αγώνα μια (1) ομάδα

Οι είκοσι έξι (26) ομάδες θα κατανεμηθούν σε 4 ζώνες με γεωγραφικά κριτήρια.

Θα σχηματιστούν δέκα τρία (13) ζευγάρια, και θα προκύψουν δέκα τρεις (13) νικήτριες ομάδες μετά από μονούς αγώνες οι οποίες μαζί με την μια (1) ομάδα άνευ αγώνα θα προκριθούν στην επόμενη Φάση.

Συνολικά θα προκριθούν δέκα τέσσερεις (14) ομάδες.

Στη διαδικασία της κλήρωσης θα τοποθετηθούν οι Ομάδες σε τέσσερεις (4) κληρωτίδες όπως διαχωρίστηκαν βάσει γεωγραφικών κριτηρίων.

Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη. Σύνολο αγωνων:13

Η Ομάδα που θα προκριθεί άνευ αγώνα από την 1η Φάση, θα μπει στην κληρωτίδα και δεν μπορεί να προκριθεί άνευ αγώνα και στην 2η Φάση.

Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι)

3η Φάση

Θα συμμετέχουν οι δέκα τρεις (13) νικήτριες ομάδες της 2ης Φάσης και η μια (1) ομάδα άνευ αγώνα Σύνολο ομάδων δέκα τέσσερις (14). Συμμετέχουν και οι δέκα εννέα (19) ομάδες της Β’ Εθνικής. Σύνολο ομάδων τριάντα τρεις (33). Σχηματίζονται δύο (2) γκρουπ δυναμικότητας. Το πρώτο (1ο) γκρουπ δυναμικότητας, αποτελείται από τις δέκα τέσσερις (14) ερασιτεχνικές ομάδες που προκρίθηκαν από την 2η Φάση και το δεύτερο (2ο) γκρουπ δυναμικότητας αποτελείται από τις δέκα εννέα (19) ομάδες της Β’  Εθνικής. Μετά από κλήρωση δημιουργούνται

δέκα τέσσερα (14) ζευγάρια. Προκρίνονται 14 ομάδες

Από το 2ο γκρουπ δυναμικότητος παραμένουν πέντε (5) ομάδες και διεξάγεται εκ νέου κλήρωση από την οποία προκύπτουν δύο (2) ζευγάρια. Προκρίνονται 2 ομάδες

Η μία (1) που παραμένει μετά την κλήρωση προκρίνεται στην επόμενη Φάση άνευ αγώνα. Προκρίνεται 1 ομάδα.

Συνολικά θα προκριθούν δέκα επτά (17) ομάδες .

Οι αγώνες είναι μονοί και διεξάγονται στις έδρες των αδυνάτων (1ο γκρουπ). Οι δύο (2) αγώνες μεταξύ των τεσσάρων (4) ομάδων της Β’  Εθνικής θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που κληρώθηκαν πρώτες Σύνολο αγώνων :16

Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι)

4η Φάση

Συμμετέχουν οι δέκα επτά (17) ομάδες που προκρίθηκαν από την 3η Φάση και οι δώδεκα (12) ομάδες της Α’  Εθνικής2. Σύνολο ομάδων είκοσι εννέα (29). Σχηματίζονται δυο γκρουπ δυναμικότητας. Το πρώτο (1ο ) γκρουπ δυναμικότητας, αποτελείται από τις δέκα επτά (17) ομάδες που προκρίθηκαν από την 3η Φάση και το δεύτερο (2ο) γκρουπ δυναμικότητας, από τις δώδεκα (12) ομάδες της Α’  Εθνικής2. Μετά από κλήρωση δημιουργούνται δώδεκα (12) ζευγάρια. Οι αγώνες είναι μονοί και διεξάγονται στις έδρες των αδυνάτων (1ο γκρουπ). Προκρίνονται 12 ομάδες

Μετά την διαδικασία κλήρωσης παραμένουν στην κληρωτίδα πέντε (5) ομάδες και διεξάγεται εκ νέου κλήρωση από την οποία προκύπτουν δύο (2) ζευγάρια Οι δύο αγώνες μεταξύ των τεσσάρων (4) ομάδων που προέκυψαν από την δεύτερη κλήρωση θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που κληρώθηκαν πρώτες

Προκρίνονται 2 ομάδες

Η μια (1) ομάδα που παραμένει στην κληρωτίδα προκρίνεται στην επόμενη Φάση άνευ αγώνα. Προκρίνεται 1 ομάδα

Συνολικά θα προκριθούν δέκα πέντε (15) ομάδες. Σύνολο αγώνων :14

Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι)

5η Φάση

Συμμετέχουν οι δέκα τέσσερις (14) νικήτριες ομάδες της 4ης ΦΑΣΗΣ, η (1) μια ομάδα που προκρίθηκε άνευ αγώνα και οι έντεκα (11) ομάδες της Α’  Εθνικής (εξαιρούνται οι ομάδες ΑΕΚ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- ΠΑΟΚ ). Σχηματίζονται δυο γκρουπ δυναμικότητας. Το πρώτο (1ο) γκρουπ, αποτελείται από τις δέκα πέντε (15) ομάδες που προκρίθηκαν από την 4η Φάση και το δεύτερο (2ο) γκρουπ, αποτελείται από τις έντεκα (11) του πρωταθλήματος Α’  Εθνικής. Οι αγώνες είναι μονοί και διεξάγονται στις έδρες των αδυνάτων (1ο γκρουπ). Προκρίνονται 11 ομάδες

Οι τέσσερεις (4) ομάδες που θα παραμείνουν στην κληρωτίδα αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κλήρωσης θα αγωνισθούν μεταξύ τους, με γηπεδούχο ομάδα την ομάδα που κληρώθηκε πρώτη. Προκρίνονται 2 ομάδες

Συνολικά θα προκριθούν δέκα τρεις (13) ομάδες. Σύνολο αγώνων :13

Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι)

6η Φάση

Συμμετέχουν οι δέκα τρεις (13) ομάδες που προκρίθηκαν από την 5η ΦΑΣΗ και οι τρεις (3) ομάδες του πρωταθλήματος Α’  Εθνικής ( ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ ).

Θα κατανεμηθούν σε δυο γκρουπ δυναμικότητας σύμφωνα με την βαθμολογική τους

κατάταξη στη περίοδο 2019-2020. Θα διεξαχθεί κλήρωση έδρας. Οι αγώνες θα είναι διπλοί. Θα προκριθούν οκτώ (8) ομάδες . Σύνολο αγώνων :16

7η Φάση (προημιτελική )

Συμμετέχουν οι οκτώ (8) ομάδες που προκρίθηκαν από την 6η ΦΑΣΗ. Σχηματίζονται μετά από κλήρωση τέσσερα (4) ζευγάρια και προκρίνονται 4 ομάδες. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Οι αγώνες είναι διπλοί. Σύνολο αγώνων:8

8η ΦΑΣΗ ( ημιτελική)

Συμμετέχουν οι τέσσερις (4) ομάδες που προκρίθηκαν από την 7η ΦΑΣΗ. Σχηματίζονται μετά από κλήρωση δύο (2) ζευγάρια και προκρίνονται 2 ομάδες. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη.

Οι αγώνες είναι διπλοί. Σύνολο αγώνων: 4

Οι δύο (2) νικήτριες ομάδες προκρίνονται στον Τελικό .

Στην 6η, 7η και 8η φάση που οι αγώνες είναι διπλοί, για την ανάδειξη του νικητή

(υπέρ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και στην περίπτωση που υπάρξουν δύο (2) όμοια

αποτελέσματα, στον 2ο αγώνα ακολουθεί ημίωρη παράταση και αν πάλι δεν αναδειχθεί ο νικητής, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

Άρθρο 5 : Τελικός Αγώνας Κυπέλλου

Η ημερομηνία διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα ορίζεται η 22/5/2021. Ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο O.A.K.A.

Σχετικές αναρτήσεις

Ο Μόντριτς έστειλε την Κροατία στους «16» του Euro

efthia

Η Αγγλία με Στέρλινγκ, 1-0 την Τσεχία

efthia

Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τις εκλογές στην ΕΠΣ Φθιώτιδας

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο