Τη Δευτέρα η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων

share on:

Την ερχόμενη Δευτέρα 23 Δεκέμβρη στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημαρχείου Λαμιέων θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Αναλυτικά:

Θέμα 1ο Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Λαμιέων.

Θέμα 2ο Έγκριση σχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Λαμιέων.

Θέμα 3ο Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «παράσταση κουκλοθέατρου στην Κοινότητα Αργυροχωρίου»

Θέμα 4ο Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «χριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά» στη Δαμάστα

Θέμα 5ο Απαλλαγή διαχειριστών πάγιας προκαταβολής Πρόεδρων Κοινοτήτων Δήμου Λαμιέων

Θέμα 6ο Παροχή νομικής υποστήριξης σε πρώην αιρετό του Δήμου Λαμιέων

Θέμα 7ο Παροχή νομικής υποστήριξης σε πρώην αιρετό του Δήμου Λαμιέων

Θέμα 8ο Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 39071/2019 και 50673/2019 αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις του Α.Γ. του Γ.

Θέμα 9ο Υποβολή ή μη εγκλήσεως για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δήμου Λαμιέων – Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου.
Θέμα 10ο Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Προστασία – Ανάπλαση – δημιουργίαχώρουαναψυχής στη θέση Ξωκλησσι της Αρσαλης στη Τ.Κ. Αργυροχωριίου, Δ.Ε. Υπατης, Δήμου Λαμιέων»

Θέμα 11ο Έγκριση του 1ου Πρακτικού (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών και Ανακήρυξης Προσωρινού Μειοδότη) της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 86381 του έργου: «Επισκευή Αυλείου Χώρου 11ου Δημοτικού Σχολείου»

Θέμα 12ο ΄Εγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: Αποπεράτωση 3ου ορόφου Δημαρχείου

Θέμα 13ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας»

Θέμα 14ο Ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2020

Θέμα 15ο Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας/ επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών οικονομικού έτους 2020

Θέμα 16ο Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας/ επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών οικονομικού έτους 2020

Θέμα 17ο Μερική ανάκληση της αριθ. 359/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αφήστε μια απάντηση