Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων

share on:

Την ερχόμενη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα της οδού Αινιάνων, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη, πολλά από τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.
Αναλυτικά:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Θέμα 1ο Α) Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων, στον «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», Β) Έγκριση σύναψης μεταξύ του Δ.Λ. και «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», Γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λαμιέων για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 2ο Αδελφοποίηση του Δήμου Λαμιέων με το Δήμο Σπάρτης και το Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων.
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 3ο Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων για την συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Αγροδιατροφική σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 4ο Ορισμός Προέδρου και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 5ο Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) για τη συγκρότηση Επιτροπής για θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 6ο Έγκριση της αριθμ. 3/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιεών με θέμα: « Έγκριση ενεργειών σε σχέση με μίσθιο ακίνητο, στην περιοχή ΄Αγ. Λουκάς, Λαμία».
Εισηγητής Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Αθανάσιος Ντούζγος

Θέμα 7ο Έγκριση της αριθμ. 6/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων με θέμα: «έγκριση ενεργειών σε σχέση με μίσθιο ακίνητο, στην πλατεία Αγ. Αθανασίου, Γαλανέικα – Λαμίας».
Εισηγητής Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Αθανάσιος Ντούζγος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 8ο 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ,οικ. έτους 2020
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 9ο Αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. του Δήμου Λαμιέων , έτους 2020
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 10ο Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 4ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2019.»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 11ο Περί «εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Κουμαριτσίου με δημοπρασία»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 12ο Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοιν. Κωσταλεξιου
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 13ο Κατάπτωση εγγυητικών μισθωτικών συμβάσεων
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 14ο Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 15ο Περί «Τροποποίησης μισθωτικής σύμβασης»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 16ο Λήψη απόφασης για μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων στην τράπεζα της Ελλάδος
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Θέμα 17ο Έγκριση τροποποίησης άρθρου 3 κανονισμού λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων – γυμναστηρίων του Δήμου Λαμιέων, περί μετονομασίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Λαμίας σε ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Θέμα 18ο Αντικατάσταση εκπροσώπων στην Επιτροπή Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

Θέμα 19ο Έγκριση προγράμματος της Επιτροπής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λαμιέων για το έτος 2020
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θέμα 20ο Μίσθωση ακινήτου για στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου του Τ.Δ. Θερμοπυλών
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

Θέμα 21ο Προσθήκη ένταξης τοπικών φορέων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέμα 22ο Α΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2020
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Συμβουλοσ κ. αθανάσιος Παπαχρήστος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα 23ο Κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου στην Κοιν. Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων και αποξήλωση κουβουκλίου
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 24ο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2020
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παλιούρας

Θέμα 25ο Έγκριση αριθμού και θέσεων υδρονομικών οργάνων άρδευσης σε Κοινότητες του Δήμου μας, για την αρδευτική περίοδο 2020.
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παλιούρας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Θέμα 26ο Παράταση χρόνου ταφής
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κερπινιώτης
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Θέμα 27ο Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 398/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος της αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037869 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 28ο Ορισμός Προέδρου και Μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Λαμιέων με το Επιμελητήριο Φθιώτιδας για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037869 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 29ο Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 30ο Έγκριση Υψομετρικής Στάθμης (μηκοτομής) οδών στην Κοιν. Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 31ο Αποδοχή της χρηματοδότησης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικού συγκροτήματος 1ου & 17ου Δημοτικών σχολείων & 17ΟΥ Νηπιαγωγείου» προϋπολογισμού 489.244,37 €
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 32ο Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 33ο Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 34ο Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 35ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευές αποδυτηρίων και περιβάλλοντος χώρου γηπέδου στο Δ.Α.Κ»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 36ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 37ο Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι».
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 38ο Παράταση προθεσμίας του έργου «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Λαμιέων»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 39ο Παράταση προθεσμίας του έργου «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)»
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 40ο Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση & επέκταση τσιμενταυλακων και τάφρων ΔΕ Λαμίας Υπάτης Γοργοποτάμου Λιανοκλαδιου».
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 41ο Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»
Εισηγητής Δήμαρχος

Αφήστε μια απάντηση