Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

share on:

Με 18 θέματα συνεδριάζει το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού, στην αίθουσα του Δημαρχείου.

Αναλυτικά:

Θέμα 1ο:    Συγκρότηση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ».

Θέμα 2ο:    Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 33.300,00€ στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Θέμα 3ο:    Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ του  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΚ ΓΑΒΡΑΚΙΩΝ ΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΠΕΝΤΖΟΥ».

Θέμα 4ο:    Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΤΚ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ».

Θέμα 5ο:    Επικαιροποίηση του Παραρτήματος Ι του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών – Σύσταση Εθελοντικών Ομάδων Πυροπροστασίας Δήμου Δομοκού

Θέμα 6ο:    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου και χρόνου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής από 01.01.2017 έως 31.12.2017

Θέμα 7ο:    Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Δομοκού, κατά το σχολικό έτος 2018-2019 (ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. 65092/24-4-2018 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Θέμα 8ο:    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δομοκού, για το σχολικό έτος 2018-2019.

Θέμα 9ο:    Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης  – Διάθεσης πίστωσης για το Μνημόσυνο των Νεομοναστηριωτών που εκτελέστηκαν από τους Ιταλούς στις 26 Μαΐου 1946.

Θέμα 10ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή πρόσκλησης του αδελφοποιημένου Δήμου Tundzja με το Δήμο Δομοκού, που αφορά στην αποστολή αντιπροσωπείας 5 ατόμων στο αντάμωμα που θα πραγματοποιηθεί στην τοποθεσία “Τσαρκβίτσκατα” του Δήμου Tundzja για την περίοδο 18.05.2018 έως και 21.05.2018.

Θέμα 11ο:  Έγκριση εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου με τίτλο “Το ήθος και το ηθικό των Ελλήνων στρατιωτών κατά τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897” – Διάθεση πίστωσης €300,00

Θέμα 12ο:  Έγκριση της αριθμ 1/19-03-2018 του Εκπροσώπου της Τοπικής κοινότητας Μελιταίας, που αφορά στην παραχώρηση χρήσης  του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μελιταίας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελιταίας για διάστημα δέκα ετών.

Θέμα 13ο:  Έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Νέου Μοναστηρίου, που αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας με τα ονόματα των 11 εκτελεσθέντων Νεομοναστηριωτών.

Θέμα 14ο:  Περί εξέτασης αιτήματος πρώην υπαλλήλου του Δήμου Δομοκού που αφορά στη διαγραφή καταλογισθέντος ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.β  του άρθρου 174, Ν.3463/2006 (Σχετ.: Η υπ΄αριθμ. 42/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Θέμα 15ο:  Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.

Θέμα 16ο:  Έγκριση της αριθμ 27/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 4ου Τριμήνου, Οικ. Έτους 2016 και 1ου, 2ου και 3ου τριμήνου Οικ. Έτους 2017.

Θέμα 17ο:  Έγκριση της αριθμ. 40/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση Στοιχείων Εσόδων – Εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2017.

Θέμα 18ο:  Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Αφήστε μια απάντηση