Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού με 19 θέματα

share on:

Την ερχόμενη Δευτέρα 30 Σεπτέμβρη, στη 1 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Δημοτικό συμβούλιο Δομοκού (πρώτη ουσιαστικά συνεδρίαση του οργάνου με τη νέα σύνθεση), στην αίθουσα του Δημαρχείου, με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά:

Θέμα 1ο:         Ορισμός εκπροσώπου  του Δήμου Δομοκού στη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Θέμα 2ο:         Ορισμός εκπροσώπου  του Δήμου Δομοκού στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Θέμα 3ο:         Εκλογή αντιπροσώπου στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας  (Σ.Δ.Ι.Π.Ε.) για την τετραετία 01/09/2019 – 31/12/2023

Θέμα 4ο:         Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»

Θέμα 5ο:         Ορισμός τεσσάρων (4) μελών στο Δ.Σ. της «Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιαματικών Λουτρών Δρανίστας – Καΐτσας», ορισμός  Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (βάσει καταστατικού), καθώς και δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση διαδημοτικού οργάνου

Θέμα 6ο:         Καθορισμός εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ σχετικά με τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940

Θέμα 7ο:         Περί κοινόχρηστων εκτάσεων αγροκτήματος Νέου Μοναστηρίου (Σχετ.:  Η αριθμ. 5/2019 απόφαση του  Συμβουλίου Κοινότητας Νέου Μοναστηρίου)

Θέμα 8ο:         Έγκριση απόφασης Σ.Κ. Ξυνιάδας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου «Ανατολικό Τμήμα Σχολικού Κτήματος»

Θέμα 9ο:         Έγκριση απόφασης Σ.Κ. Ξυνιάδας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου «Δυτικό Τμήμα Σχολικού Κτήματος»

Θέμα 10ο:       Ορισμός Ταμία Δήμου Δομοκού και Νομικών Προσώπων αυτού

Θέμα 11ο:       Σχετικά με την παραλαβή εκχιονιστικού μηχανήματος με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού

Θέμα 12ο:       Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος

Θέμα 13ο:       Αποδοχή ποσού 14.553,14€ που αφορά στην εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των  Εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019

Θέμα 14ο:       Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου του γηπέδου της Κοινότητας Νέου Μοναστηρίου στον Αθλητικό Όμιλο Νέου Μοναστηρίου

Θέμα 15ο:       Γ΄ Κατανομή ποσού €20.648,98 για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου Δομοκού,  έτους 2019, από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Θέμα 16ο:       Έγκριση διακοπής φιλοξενίας νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Δομοκού, για το Σχολικό Έτος 2019 – 2020

Θέμα 17ο:       Έγκριση συμμετοχής στην έκθεση «Philoxenia 2019» – Διάθεση πίστωσης

Θέμα 18ο:       Έγκριση Απολογισμού εσόδων και εξόδων του ΝΠΔΔ «Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Δομοκού» για το οικονομικό έτος 2018

Θέμα 19ο:       Έγκριση μηνιαίων στοιχείων εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ «Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Δομοκού», από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 48  του Β.Δ.17-5/15-6-1959

Αφήστε μια απάντηση