Τι απαιτεί το σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Λαμίας

share on:

Δυστυχώς καλούμαστε, να επαναφέρουμε στη δημοσιότητα, ζητήματα των Κέντρων Υγείας του νομού μας, μιας και τα προβλήματα που παρουσιάζονται σ΄αυτά, γίνονται εντονότερα.
Παλαιότερα είχαμε αναφερθεί εκτενέστερα στα θέματα που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Υγείας, όπως είναι τα προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής (ελλιπή συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων, έλλειψη ή παροπλισμός ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, χρονοκαθυστερήσεις στην παράδοση αναλώσιμων υλικών) και τα προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό (υποστελέχωση ή μηδενική επάνδρωση πχ προσωπικό φύλαξης).
Η σημερινή κατάσταση συνεχίζει να παραμένει δυσχερής.
Συγκεκριμένα εντείνεται η έλλειψη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με την απόσυρση απαραίτητου εξοπλισμού του βιοχημικού εργαστηρίου στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας.
Έτσι διαμορφώνεται μια κατάσταση, αφενός οι εργαζόμενοι να προβληματίζονται για την αδυναμία παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, αφετέρου οι πολίτες να διαμαρτύρονται για τις ανεπαρκείς υγειονομικές υπηρεσίες που τους προσφέρονται.
Όλα αυτά οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη υποβάθμιση των ήδη υπαρχουσών πρωτοβάθμιων δομών.
Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας «στοχεύει» στην αναβάθμιση της Α/θμιας Φροντίδας Υγείας, με την διατήρηση των ΤΟ.ΜΥ , την παράλληλη ανάπτυξη άλλων δομών, ενώ οδηγεί σε μαρασμό τις ήδη υπάρχουσες δομές και υποβαθμίζει την παροχή των πολιτών που εξυπηρετούνται από αυτές.
Επίσης, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να προσφέρουν υπηρεσίες κάτω από αντίξοες συνθήκες (πχ κτηριακές εγκαταστάσεις υπό κατάρρευση) και πρέπει να είναι καθησυχασμένοι όταν αντιλαμβάνονται ότι γίνονται ενέργειες για αναβάθμιση μιας άλλης παρόμοιας δομής, ενώ υποβαθμίζεται η ήδη υπάρχουσα.
Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι όλα τα Κέντρα Υγείας της Φθιώτιδας εξυπηρετούν χιλιάδες φορολογούμενους πολίτες ενώ παράλληλα αποσυμφορίζουν την δευτεροβάθμια υγειονομική δομή (Νοσοκομείο Λαμίας) και ο ρόλος τους παραμένει ουσιαστικός.
Τελικά, όλοι οι Εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Λαμίας και των Κέντρων Υγείας, απαιτούμε το αυτονόητο:
Επαρκή χρηματοδότηση και ταχύτατες ενέργειες για την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής όλων των πρωτοβάθμιων δομών της Φθιώτιδας.
Άμεση στελέχωση μέσω νέων προσλήψεων μόνιμου προσωπικού.
Σωστές συνθήκες εργασίας.

Αφήστε μια απάντηση