Τι θα λέει η προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού στην Πρόνοια

share on:

Δημοσιεύθηκε  η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση και Εσωτερικών, Παναγιώτη Θεοδωρικάκου σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών, του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης, του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών , τα οποία και εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η παραπάνω Απόφαση ήρθε σε συνέχεια των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 88 του νόμου 4611/2019, ο οποίος δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ την 17η Μαΐου 2019.

Ενδεικτικά, οι φορείς που θα λαμβάνουν τη σχετική έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού θα εκδίδουν προκήρυξη, στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικώς τα ακόλουθα:
α) Ο αριθμός του υπό πρόσληψη επικουρικού προσωπικού ανά κατηγορία και ειδικότητα.
β) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
γ) Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης.
δ) Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων.
ε) Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών.
στ) Η διαδικασία επιλογής.
ζ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης από τους υποψηφίους, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της.
η) Σύντομη περιγραφή των σχετικών καθηκόντων και απαιτήσεων, όπου απαιτείται.
θ) Κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

Σημειώνεται ότι, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος κατόπιν απόφασης του συλλογικού οργάνου, έχει υποβάλει προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων αίτημα για τη μελλοντική στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων του σε Λαμία (Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας), Δομοκό (Παράρτημα ΑμεΑ Φθιώτιδας) στην Φθιώτιδα και Βαθύ Αυλίδας στην Εύβοια (Παράρτημα ΑμεΑ Ευβοίας) με 12 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.

Αφήστε μια απάντηση