Το μεσημέρι της Τετάρτης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

share on:

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 17 Απρίλη, στις 13.00 το μεσημέρι, το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά:

Θέμα 1ο:    Καθορισμός τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δομοκού για το σχολικό έτος 2019 – 2020

Θέμα 2ο:    Ανανέωση χρόνου μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Αγίου Στεφάνου

Θέμα 3ο:    Έγκριση της αριθμ. 5/2019 απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων Δήμου Δομοκού σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού

Θέμα 4ο:    Έγκριση της αριθμ. 4/2019 απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων Δήμου Δομοκού που αφορά στην έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018

Θέμα 5ο:    Έγκριση της αρίθμ. 39/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην αριθμ. 1/2019 απόφασης Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή σχετικά με «Καταβολή υποτροφιών παρελθόντων ετών στους υποτρόφους του Κληροδοτήματος Κ.Α Υφαντή κα Παπακώστα Ευαγγελία (για το έτος 2015-2016),κα  Ρίζου Σταματία (για τα ακαδ. έτη 2015-2016, 2016-2017,2017-2018) και στον κο Στεφανή Ηλία (για τα ακαδ. έτη 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018).»¨

Θέμα 6ο:    Έγκριση της αρίθμ. 40/2019  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην αριθμ. 2/2019 απόφασης Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή σχετικά με «Καταβολή του ποσού των 30 Ευρώ στο μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Κ.Α Υφαντή κον Παπακώστα Βασίλειο για δαπάνη έκδοσης εκτάκτων αντιγράφων κινήσεως των λογαριασμών (extrait) του Κληροδοτήματος στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.»

Θέμα 7ο:    Έγκριση της αρίθμ. 41/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην αριθμ.3/2019 Απόφασης Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή σχετικά με «Αγορά αναλωσίμων (κασετών μελανιών) φωτοτυπικού μηχανήματος Κληροδοτήματος Κ.Α Υφαντή.»

Θέμα 8ο:    Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου Δομοκού για την υπογραφή συμβολαίων για τα δημοτικά ακίνητα ενώπιον των Συμβολαιογράφων Δομοκού

Θέμα 9ο:    Επικαιροποίηση εμβαδού δημοτικού οικοπέδου

Θέμα 10ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών

Θέμα 11ο:  Επικαιροποίηση του Παραρτήματος Ι΄ του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2019

Θέμα 12ο:  Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011

Θέμα 13ο:  Έγκριση στοιχείων εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2018, Δήμου Δομοκού, σύμφωνα με το ΒΔ 48/17/5-15/6/1959

Θέμα 14ο:  Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» σύμφωνα με το άρθρο  69 ΤΟΥ Ν. 4509/2017 και την αριθμ. 13022/19-04-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών  (ΦΕΚ 1377/τ. Β΄/24-4-2018) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ. Β΄/27-8-2018) και ισχύει

Θέμα 15ο:  Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Δήμου Δομοκού, οικ. έτους 2019

Θέμα 16ο:  Εξέταση αιτήσεως που αφορά σε ανταλλαγή αγροτεμαχίων με δημοτικά οικόπεδα

Αφήστε μια απάντηση