Το μεσημέρι της Τρίτης η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Λαμιέων

share on:

Αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Δημαρχείου Λαμιέων θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Να δούμε συνοπτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

Θέμα 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 27ης ΣΥΜΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα 3ο: ΈΓΚΡΙΣΗ  Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 73.284,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

Θέμα 4ο: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 21.049,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα 5ο:  ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ  2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΥΡΤΣΕΛΑ ΚΑΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 40.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%) -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα 6ο: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΟΔΟΥ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.185,80 € ΜΕ ΦΠΑ 24%

Θέμα 7ο: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 310/2017 (ΑΔΑ:6Μ51ΩΛΚ-ΠΞΔ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Θέμα 8ο: ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ  1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ-ΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ. 73.000,00€ (ΜΕ  Φ.Π.Α. 24%)

Θέμα 9ο: ΈΓΚΡΙΣΗ  ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠ. 199.999,14€ (ΜΕ  Φ.Π.Α. 24%)

Αφήστε μια απάντηση