Το μεσημέρι της Τρίτης συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Λαμιέων

share on:

Με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τρίτη 3 Δεκέμβρη, στις 12 το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, στην αίθουσα του Δημαρχείου.

Αναλυτικά:


Θέμα 1⁰ :
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποπερατώσεις νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων» προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€


Θέμα 2⁰ :
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση  αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Λαμίας-Γοργοποτάμου-Παύλιανης στον Δήμο Λαμιέων για τα έτη 2017-2018 (Α’ φάση)» προϋπολογισμού μελέτης 277.000,00€

Θέμα 3⁰ :
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αστεροσχολείου Υπάτης» προϋπολογισμού μελέτης 71.000,00€

Θέμα 4⁰ :
Έγκριση ή μη  2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 83775 του έργου: «Ανάπλαση πλατείας

Πάρκου», προϋπολογισμού μελέτης 1.410.000,00€

Θέμα 5⁰ :
Έγκριση ή μη  2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 76980 του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού  μελέτης 9.500.000,00 €


Θέμα 6⁰ :
Έγκριση  ή μη 1ου&  2ου πρακτικού  διενέργειας  ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού  και  ανακήρυξη προσωρινού  αναδόχου για την: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας» προϋπολογισμού  μελέτης 285.200,00€.

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση