Το Νοσοκομείο Λαμίας θα χορηγεί την ειδικότητα Παθολογικής Νοσηλευτικής

share on:

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας ανακοίνωσε την ένταξή του για πρώτη φορά στα νοσοκομεία εκείνα (8 σε όλη την Ελλάδα) που  θα προσφέρουν την Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα για το έτος 2019-2020.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Νοσοκομείου Λαμίας για βελτίωση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και αναβάθμιση των γνώσεων των στελεχών και των υπαλλήλων του, η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευσή τους, αποτελεί μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ικανοποίηση των χρηστών υπηρεσιών υγείας.

Η εκπαιδευτική πολιτική του Νοσοκομείου, μέσω της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD) των υπαλλήλων του, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, καθώς οι αλλαγές, η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος και η εισαγωγή νέων πληροφοριών στο χώρο της υγείας, δημιουργούν ανάγκες εκπαίδευσης και έχει ως πρωταρχικούς στόχους την επαγγελματική ολοκλήρωση, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους και την εσωτερική αναπαραγωγή και ανάδειξή τους.

Η σωστή προετοιμασία Ειδικών Νοσηλευτών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αναφορικά µε την εξέλιξη της Νοσηλευτικής Επιστήµης.

Η αναγκαιότητα για καλύτερες και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας σε συνδυασµό µε την συνεχιζόμενη ανάπτυξη και εξειδίκευση, τόσο των γνώσεων, όσο και των δεξιοτήτων, καθιστούν τις Νοσηλευτικές Ειδικότητες απαραίτητες.

Επιμέρους στόχοι αποτελούν, η πιστοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων καθώς και η επικαιροποίηση και βελτίωση της υπάρχουσας γνώσης, η μείωση του εργασιακού άγχους, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας, λιγότερα επαγγελματικά ατυχήματα και λάθη, καλύτερο εργασιακό κλίμα και επαγγελματική ικανοποίησή τους.

Το ΦΕΚ

Αφήστε μια απάντηση