Το παζάρι Λαμίας στην Οικονομική Επιτροπή της Τρίτης

share on:

Την ερχόμενη Τρίτη 22 του Μάη θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά:

Θέμα 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΩΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα 3ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΤΕΛΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Θέμα 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Θέμα 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Θέμα 6ο: ΆΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 329/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ–ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα 7ο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 648/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα 8ο: ΈΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  –  ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ                   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ –    ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  :  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΗΜ.ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ»      ΠΡΟΫΠΟΛ, : 50.932,82€ ΜΕ ΦΠΑ

Θέμα 9ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛ.  73.000,00 €.

Θέμα 10ο: ΈΓΚΡΙΣΗ 2ου  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΙΤΣΑ ΠΡΟΫΛ.  74.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ.

Θέμα 11ο: ΈΓΚΡΙΣΗ 2ου  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΟΜΠΥΛΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ.  74.400,00 € ΜΕ ΦΠΑ

Θέμα 12ο: ΈΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ –  ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. 60.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ

Θέμα 13ο:   ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ 59.990,21€, (ΜΕ ΦΠΑ 24%).

Θέμα 14ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ. 59.990,21 €

Θέμα 15ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ – ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΣΟΥ, 50.002,00 € ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 24%  (40.324,20 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Λίγο αργότερα στον ίδιο χώρο θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα 2ο: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Θέμα 3ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΖ

Αφήστε μια απάντηση